Medijator je treća neutralna osoba obučena o znanjima o sukobima, komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama. Medijator pomaže strankama doći do rješenja spora, obnoviti prekinutu komunikaciju, vratiti izgubljeno povjerenje, suprotstavljanje zamijeniti suradnjom, pojasniti nejasno, složeno učiniti jednostavnim, unijeti objektivne elemente u subjektivna stajališta, pomoći im otkriti stvarne interese koji se kriju iza spora te njihove emocije učiniti dobrodošlim. Medijatori personaliziraju i HUManiziraju sporenje.

Pregovori se smatraju najboljim načinom da dobijete od druge strane ono što vam treba. Ljudi pregovaraju je u pregovorima postižu bolja rješenja nego bez njih. Ljudi koriste medijaciju zato jer u medijaciji postižu bolja rješenja nego u izravnim pregovorima. Medijacija se smatra unaprijeđenim i potpomognuti pregovaranjem. Medijator pregovorima dodaje ključnu novu vrijednost do koje stranke nisu uspjele doći samostalno.