U medijaciji se izbjegavaju unaprijed zadane sheme i gotova rješenja; postupak se prilagođava konkretnim osobama i situacijama. Obiteljski zakon (NN 103/15) sadrži odredbe o obiteljskoj medijaciji i ovlaštenim obiteljskim medijatorima (članci 331. nadalje). Prema odredbi čl. 336. st. 3. plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili drugi sporazum postignut u postupku obiteljske medijacije stječe svojstvo ovršne isprave ako ga sud na prijedlog stranaka u izvanparničnom postupku odobri.