U medijaciji se pokušava pronaći (najbolji, zajednički…) interes stranaka. Kada se spor tiče i djece, na prvom mjestu je interes djece. U medijaciji treba uzeti u obzir i odredbe o sudjelovanju djeteta u ovakvim sporovima pred sudom. Članak 358. Obiteljskog zakona (NN 103/15): Dijete je stranka u svim postupcima pred sudom u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima. Članka 359. st. 1.: U stvarima u kojima se odlučuje o osobnim pravima i interesima djeteta sud će na zahtjev djeteta rješenjem dopustiti djetetu koje je navršilo četrnaest godina da iznosi činjenice, predlaže dokaze, podnosi pravne lijekove i poduzima druge radnje u tom postupku ako je sposobno shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji.