Medijacija je brži i jeftiniji postupak od suđenja. Čak i kada se radi o jednostavnijim sporovima, sudski postupak opterećuje poslodavčevo poslovanje financijski i operativno. Radni spor koji najčešće traje predugo, opterećuje i radnika, što loše utječe na njegov radni učinak i organizacijsku klimu. U interesu je dobrog poslovanja brzo okončanje svakog radnog spora. Na taj način moguće je što ranije eliminirati ili barem umanjiti negativne posljedice sporenja. Sklapanjem nagodbe između poslodavca i radnika povodom spora učvršćuje se njihov odnos povjerenja, poštovanja i lojalnosti što poboljšava atmosferu na radnom mjestu.

Poslodavca koji sporove sprečava preventivno i rješava brzo i efikasno izvan sudova, percipira se kao odgovornog. Važno je da poslovanje nije izloženo neizvjesnosti i rizicima sudskog postupka koji je izvan kontrole stranaka. Povjerljivost medijacije i rješavanje spora na “prijateljski način” , dobrobiti su koji doprinose poslovnom ugledu poslodavca. Poslodavci u problemu rješavanja radnih spora trebaju usvojiti mnogo širu perspektivu u upravljanju vlastitim ljudskim potencijalima i odnosima među radnicima te ujedno usvojiti politike mirnog rješavanja sukoba i sporova primjenjujući temeljni pristup usmjeren ne prema pravu i pravnim procedurama, već prema osobama. Medijacija je jedan od važnih alata u tom sasvim novom pristupu. Pravo, sudovi i drugi pravni postupci, uvijek preostaju kao alternativa.