Medijacija započinje na prijedlog jedne stranke koji prihvati druga stranka; zajedničkim prijedlogom stranaka ili na prijedlog suda koji stranke prihvate.