Obiteljska medijacija izvan sustava socijalne skrbi organizirana pri Hrvatskoj udruzi za mirenje omogućava izbor medijatora s liste educiranih obiteljskih medijatora koji uz znanja i vještine potrebne za rješavanje narušenih obiteljskih odnosa imaju i znanja i vještine potrebne za rješavanje imovinsko pravnih problema (koji često prate, a ponekad i uzrokuju obiteljske sporove).

Prema Obiteljskom zakonu obiteljski medijator je nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora, pri čemu registar obiteljskih medijatora vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Stranke mogu same izabrati medijatora ili to prepustiti administratoru HUM-a. Na listi medijatora HUM-a nalaze se najiskusniji medijatori, uz posebnu napomenu da HUM provodi i edukaciju medijatora.