fbpx

1. Može li se medijacija provoditi kod razvoda braka?

Medijacija se uvijek može provoditi. Posebno kod razvoda braka. Pri tome treba naglasiti nekoliko zadanih parametara. U obiteljskim sporovima medijacija je ono što se u drugim sporovima često zovu mirenjem, koncilijacijom i sl. U Obiteljskom zakonu i člancima koji se tiču obiteljske medijacije, naglašava se (terminološki) činjenica da primarni zadatak obiteljske medijacije nije pomirenje bračnih [...]

2. Kada se provodi medijacija pri razvodu braka?

Najkraće rečeno, zakonska obveza pokušaja mirnog rješenja spora vezana je uz isključivo uz razvod bračnih drugova koji imaju malodobnu zajedničku djecu. U takvim slučajevima, kod razvoda braka postoji zakonska dužnost obratiti se Centru za socijalnu skrb radi utvrđivanja Plana o roditeljskoj skrbi. No s obzirom na to da razvod braka podrazumijeva cijeli niz problematičnih pitanja [...]

3. Što se postiže u medijaciji pri razvodu braka?

Poseban izazov u obiteljskim medijacijama je jak emotivni naboj – sukob koji je zasićen emocijama raznih vrsta. Medijator je treća nepristrana osoba koja de-eskalira sukob, prepoznaje neproduktivne emotivne sadržaje sukoba, upućuje stranke na ono što je najbolje za njih same i upozorava na nezaobilazne sadržaje rješenja, što se u prvom redu tiče prava djece, a [...]

6. Može li se medijacija provesti radi podjele bračne stečevine?

Da. Pred Centrom za socijalnu skrb, čak i kada je postignut dogovor o Planu o roditeljskoj skrbi, neće biti ni riječi o podjeli zajedničke imovine. Ta podjela se prema redovnom tijeku stvari prepušta sudu. Sjajno medijacijsko iskustvo u HUM-u u rješavanju baš tih sporova između bivših bračnih drugova oko podjele imovine, potvrđuje da se podjela [...]

7. Koja je razlika između medijacije pri centrima za socijalnu skrb (CZSS) i medijacije u HUM-u?

Iz prethodno iznesenom jasno je da CZSS – centar za socijalnu skrb i HUM imaju drugačiji zakonski okvir, drugačiji pristup sporu i sasvim drugačije načine pomoći strankama u njihovom rješavanju u medijaciji. Obraćanje CZSS-u je obvezno prema Obiteljskom zakonu (kada postoje zajednička maloljetna djeca). S druge strane, obraćanje HUM-u nije obvezno, nego racionalno i u [...]

8. Zašto izabrati medijaciju u brakorazvodnom sporu u HUM-u?

Medijacija u HUM-u je pravda krojena po mjeri stranka. Svaka sporna situacija nužno nosi snažan pečat osobnosti osoba koje su sudionici spora. Sama ta činjenica ukazuje na potrebu osobnog i jedinstvenog pristupa svakoj osobi pojedinačno i zajedno te posebnog pristupa u traženju jedinstvenog rješenja za njihove jedinstvene probleme. To je za sada moguće samo u [...]

Go to Top