Global Pound Conference (GPC) kreirala je globalnu raspravu o Oblikovanju budućnosti rješavanja sporova i unapređenju pristupa pravdi. Okupila je 4.000 sudionika na 28 konferencija u 24 zemlje.

Serija je stvorena uz podršku Međunarodnog instituta za medijaciju (IMI) i nastojala je uključivanjem različitih interesnih skupina: krajnji korisnici usluga rješavanja sporova, korporativni pravnici, menadžeri, odvjetnici i drugi vanjski savjetnici, suci, arbitri i njihove institucije, medijatori, mirotvorci i njihove institucije, akademici, vladini dužnosnici i kreatori politika, detektirati ključne uvide vezane uz sadašnjost i budućnost (izazove i potrebe) industrije rješavanja sporova s naglaskom na biznis korisnike. Rezultati istraživanja doslovce dovode u dvojbu tradicionalne ocjene o tome što korisnici traže i očekuju od sustava rješavanja sporova i njegovih nositelja:

Utvrđena su četiri ključna zaključka od globalnog značaja oko kojih postoji najizraženija suglasnost svih uključenih u istraživanje:

  • Učinkovitost je strankama u sporovima ključni prioritet prilikom odabira načina njihovog rješavanja (65%). Ovakvo prevladavajuće očekivanje predstavlja pravi izazov za postojeće tradicionalne suparničke metode rješavanja sporova, neovisno je li riječ o javnim (sudovima) ili privatnim institucijama (institucionalna ili ad hoc arbitraža). Stranke ne traže samo pravično rješenje njihovih sporova, već i učinkovit proces u pronalaženju tog rješenja i izbjegavanje svekolikog gubljenja vremena, novca, truda i drugih nemonetarnih resusrsa.
  • Stranke očekuju veću suradnju od svojih pravnih savjetnika u rješavanju sporova (61%). S jedne strane, stranke u sporovima su jasno iskazale da žele veću suradnju svojih zastupnika i punomoćnika savjetnika u postupcima rješavanja sporova. S druge strane, pravnici su dosljedni u tome da je njihova uloga isključivo zastupanje njihovih stranaka. Stranke žele imati pravo glasa i uvjeriti svoje pravnike da žele drugačiji pristup. One žele efikasnost u rješavanju sporova i potaknuti svoje pravnike da se umjesto na pravo, fokusiraju na ono što je njima važno i obeshrabriti ih u vođenju pravnih bitaka isključivo u njihovu korist.
  • Prevladava globalni interes za primarnim korištenjem izvansudskih (51%), te potom i mješovitih modela rješavanja sporova (45%). Prvo, želi se ohrabriti korištenje postupaka kao što su medijacija ili koncilijacija prije parnice ili arbitraže. Drugo, drži se da kombinirano, paralelno ili integrirano korištenje tih postupaka doprinosi njihovom unapređivanju kroz uzajamni utjecaj.
  • Sve interesne skupine prepoznaju pravnike (pretežno odvjetnike) kao primarnu zapreku u promjeni prakse u rješavanju gospodarskih sporova (70%). Riječ je o neugodnoj istini za odvjetnike nespremne za nužne promjene. Odvjetnici su identificirani kao skupina koja pruža najsnažniji otpor promjenama. Pokazalo se da je preporuka odvjetnika strankama za korištenje izvansudskih metoda rješavanja sporova u manjoj mjeri pod utjecajem mogućnosti njihove zarade u određenom postupku, te da je u tom pogledu za njih veća zapreka nepoznavanje izvansudskih i izvan-arbitražnih postupaka.

* Izvor: Global Pound Conference Series; Izvješće o globalnim trendovima podataka i regionalnim razlikama koje je pripremio Herbert Smith Freehills, PwC i IMI; link OVDJE.

Izvještaju se može pristupiti ovdje: https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/global-pound-conference-series-redefining-dispute-resolution