Hrvatska udruga za mirenje (HUM) postala je članica Vanjskog tijela Nacionalne kontaktne točke pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 158. sjednici koja se održala 23. svibnja 2019. donijela odluku o osnivanju Nacionalne kontaktne točku (NKT) 2019., kao trajni mehanizam za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje na putu pridruživanja Organization for European Economic Cooperation (OECD) – Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj, kao 37 državi članici. Nakon ulaska u NATO i Europsku uniju, članstvo Hrvatske u OECD-u svrstalo bi RH među najrazvijenije zemlje svijeta.

Riječ je o uglednoj i utjecajnoj međunarodnoj organizaciji koja trenutno okuplja 36 država članica i u svom sastavu okuplja svjetske stručnjake konzultante iz raznih područja. Temeljni program OECD je povećanje gospodarskog rasta zemalja članica, povećanje životnog standarda, doprinos razvoju cijelog svijeta i širenje međunarodne trgovine.

Hrvatska nacionalna kontaktna točka osnovana je pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ona se sastoji od Tajništva i Vanjskog tijela. Vanjsko tijelo čini po jedan predstavnik iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, nevladine udruge koja se bavi zaštitom ljudskih prava i nevladine udruge koja se bavi zaštitom okoliša. Vanjsko tijelo je zaduženo za pružanje pomoći strankama u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima kao i za druge aktivnosti promicanja i primjene Smjernica koje obavlja u koordinaciji s Tajništvom. Za nevladinu udrugu u Vanjskom tijelu koja se bavi zaštitom ljudskih prava, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH izabralo je Hrvatsku udrugu za mirenje (HUM) i u NKT je predstavlja njen predsjednik dr. sc. Srđan Šimac. Članovi HUM-a ponosni su na ovo imenovanje i smatraju ga velikim priznanjem koje žele potvrditi i u svom budućem radu.