HUM partner u projektima:

1. CENTAR ZA KULTURNE DJELATNOSTI nositelj je projekta pod nazivom „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“. Javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) do sada nije vođen u hrvatskom društvu, niti je traženo sudjelovanje organizacija civilnog društva u svojstvu promatrača tog mehanizma. Projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava to će stanje promijeniti traženjem izmjene Uredbe o Uredu zastupnika, kojom su ta pitanja regulirana. Zahtjevi će biti podržani nizom javnih događaja za educiranje javnosti putem medija.

Cilj je projekta potaknuti javni dijalog o unapređenju pravnog okvira kojim se sprječavaju buduća kršenja ljudskih prava zbog netransparentnosti postupanja Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava te upoznati javnost s provođenjem odluka ESLJP-a i akcijskih planova kojima se izvještava Odbor ministara Vijeća Europe.

Centar za kulturne djelatnosti provodi projekt Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, a financijski ga podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (Active citizens fund) sa 149 764,80 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP-a grantova u trajanju od 24 mjeseca (od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022.).

Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskom udrugom za medijaciju, koja je provela edukaciju o medijaciji i postupku mirenja za pravnike iz Zagreba i osam ciljanih županija te osigurava podršku u dosegu stručne pravne javnosti, kao i pruža organizacijsku podršku svih događanja za ciljanu grupu odvjetnika i stručnu javnost. Norveški helsinški odbor provest će istraživanje o dobrim praksama provedbe presuda ESLJP-a u Norveškoj, koje će biti prevedeno i prezentirano zainteresiranoj javnosti u RH. Više možete saznati na https://www.facebook.com/informiranostsprjecavakrsenjeljudskihprava/

 

 

                                              

 

2. SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava prijavitelj je projekta za pružanje primarne pravne pomoći, a u okviru kojeg je zajedno s HUM-om kao partnerom održan online okrugli stol u okviru Tjedna medijacije: Medijacija u obiteljskim odnosima – kada, kako i za koga. Okruglim stolom je moderirala Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec. iur., medijatorica i trenerica medijatora, a panelisti su bili: Dušanka Pribičević-Gelb, dopredsjednica HUM-a, medijatorica i trenerica medijatora, Dalibor Čajkovski, odvjetnik i medijator u Rijeci i Iva Čatipović, SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava. Na okruglom stolu panelisti su podijelili svoja iskustva o medijaciji u obiteljskim odnosima, naveli razliku između obiteljske medijacije u i izvan sustava socijalne skrbi, predstavili prednosti izvansudskog načina rješavanja takvih problema te istaknuli problematiku u slučajevima nasilja s ciljem okupljanja i razmjene iskustava medijatora s riječkog područja i šire. Sudionici su se po završetku okruglog stola mogli pridružiti diskusiji svojim pitanjima i komentarima. Snimka ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=ju0aQClZuhM&ab_channel=HUM-Hrvatskaudrugazamedijaciju

                       

 

 

PROJEKTI IZ 2020:

3. NOVI SINDIKAT je nositelj projekta “Zadovoljan radnik – uspješan poslodavac – ZaRUP”. Osim HUM-a, partneri na ovom projektu je i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova. Projekt je započeo 1. kolovoza 2020., a trajao je do 31. siječnja 2022. godine. Cilj projekta su humaniji odnosi i zaštita te jačanje radničkih prava. Projektom je omogućeno da 15 članova organizacije pohađa i osnovnu i dodatnu obuku za medijatore. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više o projektu: https://zarup.eu/