HUM i ARANE

održali su trodnevni trening pod nazivom HUMolegij

11., 12. i 13. prosinca 2020. na platformi ZOOM-a.

20-satni program obuhvatio je znanja i vještine iz komunikacije, tolerancije, pregovora, sukoba i mirenja/medijacije. 

10 polaznika/ca su bili/e su mladi iz Grada Zagreba u dobnoj skupini 16 do 21 godinu.

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju!

Izdvajamo samo 2 komentara iz evaluacija:

“Voljela bih da postoji više edukacija dužeg trajanja koje organizira Hrvatska udruga za mirenje.”
 
“Prijavljivanjem na trening nisam imao ni približna očekivanja. Naime, sam trening vrhunski je odrađen te je dao vrlo široku sliku te upoznao me sa svim aspektima funkcioniranja društva. Jako sam zahvalan na pruženoj mogućnosti slušanja interaktivnih radionica, vježbi i predavanja. Također, u potpunosti sam spreman odvojiti svoje vrijeme volontiranjem u udruzi te naučiti nove stvari, od tako stručnih ljudi kao što ste svi vi!”

Sutra, 15.12. predstavit ćemo rezultate HUMolegija na tribini Mirionica, u 19 sati.

Ako nam se želite pridružiti, možete to učini na linku: https://us02web.zoom.us/j/81741062459?pwd=d1MrNlovK0FtOVVZbEptampiYWRHUT09

Projekt je sufinanciran od strane Grada Zagreba u sklopu Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2020.

Projekt podržava Savjet mladih Grada Zagreba.