Osobe koje se žele upisati u Registar medijatora u Republici Hrvatskoj, koji prema novom Zakonu o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23) vodi Centar za mirno rješavanje sporova, obvezne su završiti 40-satnu osnovnu obuku za medijatore i položiti ispit (čl. 5. Pravilnika o registru medijatora, NN 100/23).
 

Ispitu pred Hrvatskom udrugom za medijaciju mogu pristupiti osobe koje su završile 40-satnu osnovnu obuku za medijatore te se u navedenom roku prijavile na ispit.

Ispiti nakon ove obuke će se održati u terminima:

– srijeda, 27. ožujka 2024., s početkom u 17,30 sati. 

 
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Najprije se piše pisani dio. Nakon toga slijedi ocjenjivanje ispita od povjerenstva, a zatim usmeni dio onih koji zadovolje uvjet za pristupanje (50 % + 1 točnih odgovora na pisanom dijelu). 
 
Ispiti će se održati u prostorijama HUM-a, Kneza Mislava 12, visoko prizemlje, Zagreb. Povjerenstvo će se sastojati od najmanje tri trenera obuke za medijatore.

Molimo da u prijavnici odaberete i označite termin u kojem ćete pristupiti ispitu.

 
Prijavu možete izvršiti ispunjavanjem prijavnice za ispit te dostavom iste na e-mail: hum.mirenje@gmail.com ili predajom osobno.

Rok za prijavu na ispit: 27. ožujka 2024. u 17,30 sati. Nakon isteka roka, obavijestit ćemo Vas o dodatnim informacijama vezanim uz sam ispit te dostaviti raspored održavanja. 

 
Sukladno Pravilniku o institucijama za medijaciju, uspjeh polaznika/ce na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.
 
Za uspješno polaganje ispita potrebno je da na ispitu ostvarite najmanje 70 % od mogućeg broja bodova.
 
Nakon položenog ispita, izdat će Vam se potvrda, s kojom ćete se moći upisati u Registar medijatora. 
 

Propisi i literatura za polaganje ispita su:

Priručnik za osnovnu obuku za medijatore, Hrvatska udruga za medijaciju, 2023.
Pravilnik o registru medijatora, NN  100/23
Zakon o mirnom rješavanju sporova, NN 67/2023
 
Sve to nalazi se u materijalima koji će Vas čekati prvog dana na stolicama.
 
Detaljnije informacije o ispitu dobit ćete i na samoj obuci.
 
Za sva daljnja pitanja i informacije, stojimo na raspolaganju.