Dr. sc. Juraj Brozović je asistent na Katedri za građansko procesno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 2021. obranom disertacije Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku čime je dovršio Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti. Predaje različite predmete posvećene rješavanju sporova od osnovnog kolegija Građansko procesno pravo do izbornih kolegija poput Organizacije pravosuđa i Ovršnog prava te stručnih praktičnih kolegija poput Pravnog savjetovanja i Izvansudskog rješavanja sporova.

Alternativno i izvansudsko rješavanje sporova više je od strasti i znanstvenog interesa. Bio je uključen u izradu normativnih akata u području mirnog rješavanja sporova. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka posvećenih mirnom rješavanju sporova i medijaciji. Sudjelovao je u međunarodnim projektima usmjerenim na unaprjeđenje medijacije. Od 2015. bio je uključen kao administrativni pomoćnik u nekoliko međunarodnih i domaćih arbitražnih građevinskih sporova. Licencirani je medijator od listopada 2022. nakon čega je prošao niz obuka za bolje razumijevanje pozadine konflikta i načina njihova rješavanja. Uspješno je sudjelovao i u pro bono medijaciji.

Dijeli stav HUM-a da sporove treba vratiti građanima što je jedino moguće ako oni sami aktivno sudjeluju u oblikovanju vlastite budućnosti. Kad to iz bilo kojeg razloga nije moguće, spreman je primijeniti svoje vještine i znanje da im u tome pomogne kao nepristran i stručan, ali istodobno pristupačan posrednik.

Područje medijacijskog interesa:

– sporovi koji proizlaze iz ugovora
– sporovi iz susjedskih odnosa
– sporovi u vezi vlasništva i drugih stvarnih prava
– sporovi radi naknade štete (posebno štete u pružanju zdravstvenih usluga)
– građevinski sporovi
– sporovi u vezi autorskih i srodnih prava
– potrošački sporovi
– sporovi na radnom mjestu
– sporovi u povodu razvoda braka