Junior Mediators Club of the Croatian Mediation Association

Klub mladih izmiritelja/ica HUM-a osnovan je 2. studenoga 2009. Njegovi/e prvi/e članovi/e došli/e su prije svega iz reda studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, nakon što je mirenje u nekoliko navrata na efektan način predstavljeno na tom fakultetu. Svaka od tih i sličnih promocija mirenja, donijela je Klubu nove mlade članove. Klub dakle, okuplja studente/ice i mlade profesionalce/ke koji/e su zainteresirani/e za implementaciju i promicanje mirenja kao najpogodnijeg načina rješavanja svih vrsta sporova.

Od osnivanja mnogi/e članovi/ca Kluba završili/e su osnovnu obuku za izmiritelje/ice, posjeduju certifikat o završenoj osnovnoj obuci za izmiritelje, registrirani/e su u Registru izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa. Svi/e naši/e članovi/ce aktivno sudjeluju u daljnjoj edukaciji o mirenju kroz razne radionice, predavanja i seminare.

Također, od prosinca 2015. možete se uključite u tim za PR, projekte i/ili istraživački tim unutar Kluba mladih izmiritelja/ica na e-mail adresu: hum.mirenje@gmail.com

Pridružite nam se na facebook grupi Kluba mladih izmiritelja/ica OVDJE.

Najava budućih aktivnosti:

 • 5. listopada 2018. u 18,00 sati Book Club: Voljeti se otvorenih očiju, Jorge Bucay

 •   26. siječnja 2018. u 19,00 sati Book Club čita knjigu Platforma autora Michael Houellebecq – FB event
 • 8. veljače 2018. u 17,00 sati Book Club; predstavljanje knjige “PODSJETNIK (Pjesme)” Petra Tadića, izmiritelja i člana HUM-a
 • 20. veljače 2018. u 18,00 sati radionica Psihološka otpornost i kako ju povećati u stresnim situacijama, voditeljica: Tea Mađerčić, mag. psih., sažetak možete pročitati OVDJE.
 • 2. ožujka 2018. u 18,00 sati Book Club čita knjigu Ljubav u doba kolere,Gabriel Grcia Marquez
 • 14. ožujka 2018. u 18,00 sati tematski sastanak za članove/ice
 • 28. ožujka 2018. u 18:00 sati tematski sastanak za članove/ice
 • 30. ožujka 2018. u 18,00 sati BOOK Club diskutira o romanu “1984.”, George Orwell; FB event: https://web.facebook.com/events/589632488053611/
 • 18. travnja 2018. u 18,00 sati tematski sstanak za članove/ice
 • 24. travnja 2018. u 17,00 sati predavanje Uvod u pregovaranje za mlade, voditeljice: Antonija Rozić, Mia Perković, Viktorija Rajić, pobjednice Negotiaton Competitiona 2017.
 • 2. svibnja 2018. u 18,00 sati tematski sastanak za članove/ice
 • 9. svibnja 2018. u 18,00 sati BOOK CLUB čita knjigu “Grad lopova”, David Benioff
 • 16. svibnja 2018. u 17,00 sati radionica Forum teatar, voditeljica: Ana Šeničnjak
 • 24. svibnja 2018. u 18,00 sati tribina Medijacija je moja motivacija, panelisti/ce: Sunčica Polovina Jurca, mag.iur. i izmiriteljica, Tin Oraić, odvjetnik i izmiriteljj, Vedran Dolenčić, specijalist međunarodnih odnosa i diplomacije, voditelj pripreme i provedbe EU projekata i izmiritelj, Ana Vrbičić, mag. pedagogije i izmiriteljica, moderatorica: Suzana Fugaj, mag.iur., predsjednica Kluba mladih izmiritelja i izmiriteljica
 • 30. svibnja 2018. u 18,00 sati tematski sastanak za članove/ice
 • 13. lipnja 2018. u 18,00 sati tematski sastanak za članove/ice
 • 15. lipnja 2018. u 18,00 sati BOOK CLUB čita knjigu “Norveška šuma”, Haruki Murakami
 • 26. lipnja 2018. u 17,00 sati predavanje Mediation in USA, voditeljice: Jessica Blasnik i Arianna Diaz, studentice na stručnoj praksi u HUM-u
 • 11. srpnja 2018. u 17,00 sati Book Club; Nokturna, Pet priča o glazbi i sutonu; autor Kazuo Ishiguro
 • 24. kolovoza 2018. tema: Nenasilna komunikacija među mladima, okrugli stol: ,,Važnost razvoja školskog volontiranja u prevenciji nasilja među mladima”, Suzana Fugaj
 • 24. kolovoza 2018. u 18,00 sati Book Club; Kome zvono zvoni, Ernest Hemingway
 • 23. siječnja 2017., Osobna i medijatorska novogodišnja rezolucija za 2017., Milan Grković – sažetak predavanja možete pročitati OVDJE.
 • 25. siječnja 2017. radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar
 • 6. veljače 2017. Analiza rizika – velika pomoć u razumijevanju i vođenju medijacije, Predrag Dukić, dipl. ing. – sažetak predavanja OVDJE
 • 22. veljače 2017. radionica Supervizija izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar
 • 6. ožujka 2017. predavanje Kako i koje rizike procijeniti prije donošenja odluke, mr.sc. Lucia Ana Tomić
 • 22. ožujka 2017. radionica Supervizija izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar
 • 28. ožujka 2017. radionica za izmiritelje – Vježbajte s nama tehnike i vještine mirenja, voditelji: mr.sc. Danica Lisičar i dr.sc. Vanja Bilić
 • 3. travnja 2017. predavanje Mirenje u individualnim radnim sporovima-zašto ga koristiti u poslovanju, Ivan Antić, dipl.iur., Hrvatska pošta, sažetak troškovne opravdanosti mirenja OVDJE ili članak na blogu HUM-a OVDJE.
 • 19. travnja 2017. radionica Supervizija izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar
 • 26. travnja 2017. radionica za izmiritelje – Vježbajte s nama tehnike i vještine mirenja, voditelji: mr.sc. Danica Lisičar i dr.sc. Vanja Bilić
 • 10. svibnja 2017. radionica Supervizija izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar
 • 17. svibnja 2017. radionica za izmiritelje – Vježbajte s nama tehnike i vještine mirenja, voditelji: mr.sc. Danica Lisičar i dr.sc. Vanja Bilić
 • 28. lipnja 2017. Supervizija izmiritelja, mr.sc. Danica Lisičar
 • 12. srpnja 2017. Supervizija izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar
 • 29. kolovoza 2017. Supervizija izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar
 • 21. rujna 2017. predavanje O konceptu mira i rata, mr. sc. Marija Dubravka (Maja) Uzelac
 • 26. rujna 2017. u 17,00 sati radionica Supervizija izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar

1. veljače 2016., “Učinkoviti sastanci”, Milan Grković, MUI udruga za edukaciju

4. veljače 2016., “Umjetnost (i) mirenje”, Petra Mrša

15. veljače 2016., “Položaj profesionalnih menadžera u obiteljskom poduzeću“, Wasserman Grupa, Vlatka Cikač i Milan Grković

24. veljače 2016., radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

7. ožujka 2016., predavanje “Argumentacija u mirenju”, dr. sc. Vanja Bilić

23. ožujka 2016., radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

4. travnja 2016., predavanje „Mirenje u javnoj upravi – rješenje kojem se ne okreću leđa“, Ana Tuškan

15. travnja 2016. predavanja „Od medijacije do emocionalne inteligencije“, Maja Jagar mag. ped. transakcijska analitičarka savjetnica i “Fleksibilnost, inovativnost, kreativnost –snažna oruđa modernog medijatora”, prof. Nina Vrdoljak

27. travnja 2016., radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

2. svibnja 2016., radionica br. 1. Otpori promjenama u društvu i poslovanju i njihovo prevladavanje, Milan Grković

18. svibnja 2016., radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

17. lipnja 2016. radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

8. srpnja 2016. radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

8. rujna 2016. radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

20. listopada 2016. radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

23. studenoga 2016. radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

14. prosinca 2016. radionica “Supervizija izmiritelja”, mr. sc. Danica Lisičar

21. rujna 2015., “Primjena umnih mapa u mirenju”, Milan Grković, MUI udruga za edukaciju

16. studenoga 2015., “Psihološki aspekti mirenja”, mr. sc. Danica Lisičar

9. prosinca 2015., “TRI PRINCIPA – moćan način za osnaženje stranaka i izmiritelja u rješavanju konflikata i sporova”, Romana Đekić

17. prosinca 2015., “Učinkovito upravljanje sastancima”, Milan Grković, MUI udruga za edukaciju

3. lipnja 2013., “Neurolingvističko programiranje (NLP) i mogućnosti primjene u medijaciji”, Gordana Kastrapeli

23. svibnja 2013., “Marketing Mediation”, Paul Randolph i Spenser Hilliard, barristers and mediators, London, United Kingdom

6. svibnja 2013., “Mandatory mediation- does it aid or hinder the growth of mediation”, Michael Lind i Ian Daniels, s temom pod nazivom “Evaluative Mediation- a step too far or not too far enough?”

8. travnja 2013., Razum i osjećaji – sukob i/ili suradnja, Zora Subotić, psihologinja i psihoterapeutkinja u privatnoj praksi u Zagrebu

4. ožujka 2013., Primjena umnih (mentalnih ) mapa u miriteljstvu, Milan Grković iz MUI udruge za edukaciju

4. veljače 2013., Mirenje i arbitražni postupak”, prof. dr. sc. Davor Babić, Pravni fakultet u Zagrebu

6. veljače 2012., “Mit o reformi pravosuđa”, Andrej Abramović, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu

5. ožujka 2012., “Mediation of Construction Disputes”, Nicholas Gould, solicitor and mediator, London

2. travnja 2012., “The neurobiology of conflict and negotiation”, Jeremy Lack, mediator and an attorney at law, Geneva, Schwitzerland

10. travnja 2012., “Moje viđenje mira i mirenja te osobna iskustva u izgradnji mira u Hrvatskoj i svijetu”, John Lampen, USA

7. svibnja 2012., “Vještina prezentacije”, Vlasta Jagarčec Gajda, Zagreb 4. lipnja 2012.,”Risk Analysis in Dispute Resolution”, James E. McGuire, mediator, JAMS, Boston, USA

10. rujna 2012., “Model poticanja na kompromis i sklapanje sudske nagodbe u parničnom postupku”, Matija Stokić, sudac Općinskog suda u Pakracu

11. listopada 2012. tribina pod nazivom “Mirenje-gdje smo došli, kako i kamo dalje? “

11. prosinca 2012., predavanje pod nazivom “Business People: Mediate, dont Litigate”,James E. McGuire, mediator, JAMS, Boston, USA i David H. Burt, inside house councel, DUPONT, USA

15. siječnja 2011., „Graditeljstvo i mirenje“, Dragutin Vujić, dipl. ing. građ., sudski vještak za građevinarstvo

7. veljače 2011., „Konflikt i emocije“, prof. dr. sc. Zoran Milivojević, dr. med., psihoterapeut, Ljubljana – Novi Sad

7. ožujka 2011., „Je li medijacija pozitivna manipulacija?“, Gordana Ristin, sutkinja Okrožnog sodišća v Ljubljani, Slovenija

4. travnja 2011., „Kako se popeti do najvišeg vrha u rješavanju sporova – Medijacija?“, Zoran Hajtnik, odvjetnik u Domžalama, Slovenija

2. svibnja 2011., „Značaj i uloga ratničke vještine aikida u treningu medijatora i izmiritelja“, Ivan Matešić, dipl. iur. i majstor aikida

6. lipnja 2011., “Imate pravo biti u krivu-crtice o čudesnom svijetu komunikacije!”, Bruno Šimleša, dipl. soc. i autor duhovne literature

4. srpnja 2011., “Mediation is not an alternative”, Arthur Trossen, medijator, Njemačka

5. rujna 2011., “Profesija medijator”, prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet u Zagrebu

3. listopada 2011., “Psychology in Mediation”, Paul Randolph, berrister and mediator, London, United Kingdom

7. studenoga 2011., “Kulturna antropologija i paradigma mirenja”, prof. dr. sc. Slavko Kulić

5. prosinca 2011., “Prihvaćanje različitosti kao vrijednost”, prof. dr. sc. Mirjana Krizmanić

Klub mladih izmiritelja/ica je i mjesto za druženje njegovih/njezinih članova/ica, za razmjenu mišljenja, ideja i prijedloga, i drugih informacija vezanih ne samo uz mirenje. Naši/e članovi/ice svojim volonterskim radom za udrugu stječu prava na edukaciju o mirenju bez naknade i pravo na dobivanje certifikata koji izdaje HUM.

Klub mladih miritelja/ica sastaje se jednom mjesečno ovisno o dogovoru i planiranim aktivnostima.

Imamo velike planove i ambicije na području mirenja i u radu HUM-a. Držimo da nam naš otvoreni i iskreni pristup sporovima i načinu njihovog rješavanja, još uvijek neopterećen brojnim pravilima i formama koje vladaju raznim profesijama, a posebno onom pravnom, osigurava određenu prednost kako u prihvaćanju novih miriteljskih znanja i vještina tako i u samoj njihovoj primjeni.

Za eventualne informacije o Klubu, pridruživanje aktivnostima i/ili predbilježbu na našu e-mailing listu, obratite nam se elektronskim putem: hum.mirenje@gmail.com ili telefonskim putem na broj: 01/4811-283.

Pridružite nam se i Vi! Čekamo Vas! 😉

Predsjednica Kluba mladih izmiritelja/ica

Suzana Fugaj, mag. iur.