mr. sc. Marija Dubravka Uzelac, dipl. i mag filozofije i politologije. Ranije prof. Matematičke (XV) gimnazije u Zagrebu i predavačica na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Doškolovala se kroz niz interdisciplinarnih kurseva: master class kod Marshala Rosenberga Ph.D. i Arnolda Mindela Ph.D., mirovna akademija kod Pierre Weila Ph.D. i Betty Reardon Ph.D, na Columbia University NY – te medijacija kod Janett Riffkin Ph.D. s temom interetničkog dijaloga u podijeljenoj zajednici.

Bila je urednica u Školskoj knjizi, autorica, prevoditeljica, aktivistica, trenerica, poslovna tajnica, pedagoginja i viša savjetnica AZOO, u izradi kurikuluma predmeta filozofije, sociologije, psihologije, logike, kasnije, etike, te politike i gospodarstva. Bila je kandidatkinja stranke Zelenih pri prvim parlamentarnim izborima 1991. Suosnivačica niza novih civilnih inicijativa i organizacija (udruga): Antiratne kampanje, Centra za kulturu mira i nenasilja, Centra za mirovne studije, i drugih.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje bila je voditeljica niza programa i projekata obrazovanja za mir, ljudska i dječja prava, nenasilnu komunikaciju i medijaciju (u suradnji s UNICEF-om i UNESCO-m). Sve njene ideje praktički su realizirane kroz neposredan rad s djecom i odraslima i objavljene u nizu priručnika (prevedenih na engleski, talijanski, hebrejski i arapski jezik – za primjenu u školama interetnički podijeljenih zajednica). Priručnik vršnjačke medijacije preveden je od strane UNICEF-a 1999. na engleski jezik.
Kao majstor grupnog procesnog rada u obliku radionica u rješavanju sukoba Maja je postigla međunarodni ugled djelujući osam godina u glavnom odboru internacionalne mrežne organizacije DARE (Democracy and Human Rights Education) surađujući s brojnim europskim neprofitnim organizacijama na širenju kulture mira i nenasilja i multipliciranju trenera. Za svoj rad u tom području dobila je više priznanja i nagrada:

  • studijski boravak u Sjevernoj Irskoj 1995., radi upoznavanja s radom na sukobima u podijeljenoj zajednici
  • certifikat trenera za ljudska prava Vijeća Europe
  • govor na specijalnoj sjednici Generalne skupštine UN-a 2002. u New Yorku
  • 2011. dobila je Nagradu za životno djelo – na promicanju ljudskih i dječjih prava, od Ministarstva rada i socijalne skrbi RH
  • 2016. je primila HUM-ovu medijacijsku nagradu za životno djelo – “Borislav Blažević”.

Maja je djelovala je s jednakim uspjehom na civilnoj sceni, kao i u akademskoj sredini sudjelujući u plenarnim izlaganjima na nizu konferencija i kongresa (Dubrovnik, Uttrecht, New York – Columbia Uni, Berlin, Budimpešta, Meksiko, Estonija, Grčka. Itd.).

Kao članica HUM-a od njegova početka dobila je status medijatorice i eksperta za edukaciju medijatora.