Predložite medijaciju

    Stranke ovaj prijedlog u pravilu podnose zajedno. Podnositelj jednostranog prijedloga plaća pristupnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna (PDV uračunat). Ako druga strana ne prihvati prijedlog, HUM zadržava navedeni iznos. Troškovi medijacije se u pravilu podmiruju prije prvog medijacijskog sastanka. Pristupna naknada se uračunava u predlagateljev trošak medijacije.