Predložite medijaciju

    Stranke ovaj prijedlog podnose suglasno, jednostrano ili po nalogu građanskog suda. Podnositelj jednostranog prijedloga plaća pristupnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna (PDV uračunat). Ako druga strana ne prihvati prijedlog, HUM zadržava navedeni iznos. Troškovi medijacije se u pravilu podmiruju prije prvog medijacijskog sastanka. Pristupna naknada se uračunava u predlagateljev trošak medijacije. Pristupna naknada u medijaciji po nalogu suda se ne plaća.