Medijatori

  1. Anić Ruđer, odvjetnik, Zagreb
  2. Antić Ivan, dipl.iur., Hrvatska pošta d.d., Zagreb
  3. Benasić Karolina, Zagreb
  4. dr. sc. Bilić Vanja,  Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb
  5. Cesarec Nothig Suzana, odvjetnica, Varaždin
  6. Cvok Vlatka, odvjetnica, Zagreb
  7. Dukić Predrag, mr.sc. strojarstva, Zagreb
  8. Fugaj Suzana, mag. iur., HUM, Vrbovec
  9. Galac Elena, dipl.iur., ELMAR, Zadar
  10. dr. sc. Gamilec Nikola, Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb
  11. Gradišek Ana, sutkinja Županijskog suda, Zagreb
  12. Grgić Antun, dipl. iur.
  13. Gruban Jelečević Marina, voditeljica pravnih poslova u Sindikatu PPDIV, Zagreb
  14. Hučera Tanja, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
  15. Ivanušić Kornelija, sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici, voditeljica Kaznenog odjela i odjela za mladež
  16. Jažić Danijela, mag. iur., Zaprešić
  17. Jurički Vesna, odvjetnica, Zagreb
  18. mr.sc. Jurinić Josipa, pravnica, u mirovini, Zagreb
  19. Kajić Ana-Marija, odvjetnica, Zagreb
  20. Konjevod Josip, odvjetnik, Zagreb
  21. Kovač Cvetan, stručni suradnik za korporativnu sigurnost, HP-Hrvatska pošta d.d., Čakovec
  22. Kovačević Fras Vesna, odvjetnica, Pula
  23. dr. med. Leskur Ante, spec. psihijatar, u mirovini, Zagreb
  24. mr.sc. Lisičar Danica, u mirovini, socijalna radnica, TA analitičarka u medijaciji, Zagreb
  25. Ljevar Dora, odvjetnica, Zagreb
  26. Majetić Pavlinić Sonja, odvjetnica, Zagreb
  27. Mandac Stipanka, odvjetnica, Zagreb
  28. Marijan Aida, direktorica pravnih poslova i zastupanja, Končar – Elektroindustrija d.d., . Zagreb
  29. Matas Ivana, dipl.iur., Zagreb
  30. Mrčela Nevenka, odvjetnica, Zagreb
  31. Mučnjak Marin, student, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  32. Oraić Tin, odvjetnik, Zagreb
  33. Perin Tomičić Iva, dipl.iur., Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb
  34. Petrić Petar, odvjetnik, Zagreb
  35. Porobija Marko, odvjetnik, Varaždin/Zagreb
  36. Pribanić Danijel, odvjetnik, Zagreb
  37. Pribičević-Gelb Dušanka, dipl. politolog,  u mirovini, Zagreb
  38. Prlić Zrinka, odvjetnica, Zagreb
  39. Rašica Marko, odvjetnik, Dubrovnik
  40. Ratković Karmen, povjesničarka umjetnosti i filozofije, koordinatorica programa, Zagreb
  41. Ritoša Horvat Lejla, odvjetnica, Novigrad
  42. Salopek Maja, odvjetnica, Ogulin
  43. Stojev Tibor, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb
  44. dr.sc. Šimac Srđan, sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, predsjednik HUM-a, Zagreb
  45. Šimunović Stella, odvjetnica, Zagreb
  46. Štefanek Štefan, odvjetnik i patetni zastupnik, Zagreb
  47. Tafra Sanja, odvjetnica, Zagreb
  48. Tatarić Nataša, odvjetnica, Zagreb
  49. mr.sc. Uzelac Marija Dubravka, magistrica filozofije, u mirovini, Zagreb
  50. Vadas Irena, odvjetnica, Varaždin
  51. Vivoda Margareta, sutkinja, Općinski sud u Puli-Pola, SS u Bujama – Buje
  52. Volenec Pećina Jana, odvjetnica, Zagreb
  53. Vukmir Mladen, odvjetnik, Zagreb
  54. Vuksan Ana, odvjetnička vježbenica, Zagreb
  55. Zrnčić Mirjana, dipl.iur., u mirovini, Zagreb
  56. Žunić Marko, odvjetnik, Rijeka

Lista medijatora HUM-a sastavljena je od aktivnih članova HUM-a – medijatora koji se permanentno usavršavaju i koji udovoljavaju uvjetima za upis u Registar koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a