Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

organizira međunarodnu konferenciju

Algorithmic procedures in civil law matters

“Algoritamski postupci u građanskopravnim stvarima”

 

16. svibnja 2019.

s početkom u 16:00 sati

Aula Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

 

Glavni cilj projekta je uvođenje novih mehanizama rješavanja sporova koji mogu poslužiti kao pomoć odvjetnicima, sucima i medijatorima u postupcima podjele imovine suvlasnika. U fokusu istraživanja je moguća primjena algoritama u postupcima nacionalnih i prekograničnih postupaka, a sa svrhom ubrzavanja postupaka. Raspravljat će se i o drugim temama i izazovima primjene algoritama u postupcima diobe suvlasničke zajednice.

Sudjelovanje je moguće bez plaćanja kotizacije, uz prijavu na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgjCcqzcMGiomYohCayqX8eHwWnKmWyJ_yn_sYDaHp7BdQcg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Više na linku: https://www.pravo.unizg.hr/plus/novosti?@=80ye#news_75284

 

Poziv na konferenciju i program u privitku.

Poziv i program verzija na hrvatskom 1