mr. sc. Karmen Ratković

Karmen Ratković, rođena 1965. u Zagrebu, prof. povijesti umjetnosti i filozofije. Magistrirala  filozofiju i studirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, pohađala je doktorske studije iz područja filozofije znanosti. Na Central European University u Budimpešti završila kurseve rodnih studija s temom iz ekofeminizma.

Radni vijek započela je kao profesor likovne umjetnosti u zagrebačkoj Matematičkoj gimnaziji, a posebni izazov bio je rad na IB (Internac. matura) s predmetima na engleskom: Art&Design i Theory of Knowledge (1998-2009). Karmen je radila paralelno kao dizajner naslovnica udžbenika i drugih knjiga u “Školskoj knjizi”, a napisala je i udžbenik iz likovne umjetnosti za IV. razrede gimnazije.

Najveći doprinos dala je u građanskim – civilnim inicijativama i organizacijama. Sudjelovala je u osnivanju i djelovanju Centra za mirovne studije i Centra za ženske studije (gdje je držala predavanja). Kao programska koordinatorica radila je dvadeset godina u neprofitnoj organizaciji  “Mali korak – centar za kulturu mira i nenasilja”. Unutar te organizacije specijalizirala se za nove metode rada u grupi i nove  informacijsko-komunikacijske tehnologije s posebnim naglaskom na razvijanju vještina timskoga rada, transformacije sukoba i medijacije.

Vodila je seminare za nastavnike i projekte koji su se provodili u više od 80 škola u RH, BiH, Makedoniji i Srbiji. Trenerica je medijacije i tzv. procesnog rada na rješavanju sukoba. Surađivala s mnogim udrugama i institucijama širom svijeta (UN, UNICEF, DARE, OSCE, Hope Project, Danish Red Cross, Star Delphi International, i dr.). Članica je i trenerica HUM-a. Zadnja edukacija iz medijacije bio je rad s čelnicima gradskih četvrti i službenicima gradske uprave u Rijeci u okviru RiHuba 2020 – Rijeka kao europska prijestolnica kulture.