Nove obuke i edukacije

 

NLP edukacija za medijatore
Osnovna obuka za medijatore
Online osnovna obuka za medijatore
Dodatna obuka za medijatore
OSNOVNE VJEŠTINE I TEHNIKE POSLOVNOG PREGOVARANJA