Završili ste osnovnu obuku za medijatore?

Prijavite se na specijaliziranu 20-satnu edukaciju

u Zagrebu

i naučite:

  • izgraditi medijatorski odnos povjerenja sa strankama u što kraćem vremenu
  • smanjiti ili otkloniti otpor neke od stranaka prema medijaciji kao opciji za rješavanje spora
  • motivirati stranke da prihvate medijaciju i/ili da pridaju drugačije značenje situaciji u kojoj se nalaze
  • razumjeti situaciju iz perspektive stranaka
  • ostati neutralni u medijaciji i onda kada vam je stajalište jedne strane bliže
  • definirati što preciznije problem stranaka i zajedno s njima napraviti konkretne korake za postizanje rješenja
  • kako motivirati stranke da surađuju i otvoreno iskazuju svoje osjećaje i potrebe
  • kako potaknuti jedne stranke da se stavi u položaj druge i razumije njenu poziciju
  • kako upravljati medijacijom na način da u svakom trenutku znate kada dopustiti diskusiju među strankama, a kada je prekinuti
  • voditi medijaciju uz ko-medijatora uz prisustvo više stranaka i različitih skupina

Za ovu edukaciju odabrana NLP znanja, tehnike i vještine pomoći će vam da s lakoćom savladavate ove izazove i učinkovito vodite stranke kroz  medijaciju.

Cijena: 2.000,00 kuna + PDV

Više o edukaciji u nastavku.

edukacija_NLP