Osobe koje se žele upisati u Registar medijatora u Republici Hrvatskoj, koji prema novom Zakonu o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23) vodi Centar za mirno rješavanje sporova, obvezne su završiti 40-satnu osnovnu obuku za medijatore i položiti ispit (čl. 5. Pravilnika o registru medijatora, NN 100/23).

Ispitu pred Hrvatskom udrugom za medijaciju mogu pristupiti osobe koje su završile 40-satnu osnovnu obuku za medijatore te se u navedenom roku prijavile na ispit. Ispit će se provesti sukladno Pravilniku o institucijama za medijaciju (NN 100/23).

Polaznici/e će u pravilu biti obaviješteni najkasnije tijekom obuke o dva termina ispita te će se prijaviti u terminu koji im bolje odgovara.

Nakon položenog ispita, izdaje se potvrda, s kojom će se medijatori moći upisati u Registar medijatora. 
 
 
O ispitu:
 
Ispit se održava uživo u Zagrebu, ako je obuka uživo, a ako se obuka održava online, ispit će se organizirati online. 

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela u istom danu i traje ovisno o broju polaznika/ca.

Pisani dio ispita traje sat vremena. Nakon toga slijedi ocjenjivanje, odnosno mala pauza te usmeni dio ispita.

Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je 50 % + 1 točno odgovorenih pitanja na pisanom dijelu ispita.

Prije polaganja usmenog dijela ispita postoji mogućnost uvida u pisani dio ispita.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom “položio/la” i “nije položio/la”.

Ako polaznik/ca ostvari najmanje 70% od mogućeg broja ukupnih bodova (na pisanom i usmenom dijelu), smatrat će se da je ispit uspješno položio/la te će mu/joj se izdati potvrda, s kojom će se moći upisati u Registar medijatora koji se vodi kod Centra za mirno rješavanje sporova.

 

Propisi i literatura za polaganje ispita su:

Priručnik za osnovnu obuku za medijatore, Hrvatska udruga za medijaciju, 2023.

Pravilnik o registru medijatora, NN  100/23

Zakon o mirnom rješavanju sporova, NN 67/2023

 

Napomena:

Osobe koje su stekle certifikat za izmiritelja iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine«, broj 13/10. i 18/11.) ili iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (»Narodne novine«, broj 59/11.) mogu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o registru medijatora, NN 100/23 podnijeti zahtjev za upis u Registar.