Osnovna obuka za medijatore u obiteljskim sporovima

Sve vas koji ste uspješno završili osnovnu obuku za medijatore u trajanju od 40 sati i zainteresirani ste za obiteljsku medijaciju izvan sustava socijalne skrbi, pozivamo vas da se prijavite na specijaliziranu Obuku za medijatore u obiteljskim sporovima kako bi ste stekli nove vještine nužne za provođenje ove vrste medijacije ili uspješnije sudjelovali u parničnim postupcima i u medijaciji u svojstvu punomoćnika stranaka.

5 RAZLOGA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA MEDIJATORE U OBITELJSKIM SPOROVIMA

1. Stjecanje specijalističkih znanja sa područja obiteljskog prava i obiteljske medijacije neobuhvaćeno ranijim medijacijskim obukama.

2. Kompetentno upravljanje konfliktima i emocijama. Razumijevanje konflikta i upravljanje emocijama koje ih prate ključno je za razrješenje obiteljskih problema neovisno o njihovoj vrsti.

3. Stjecanje vještina kroz praktične vježbe. Praktična primjena naučenog najbolji je način učenja. Imat ćete priliku značajno osnažiti vlastite sposobnosti.

4. Razmjena znanja i iskustva s trenerima i polaznicima i profesionalno umrežavanje. Imat ćete priliku učiti i razmjenjivati iskustva u okruženju profesionalaca različitih profila. Međusobno upoznavanje i bliskost pridonose uspješnosti učenja i profesionalnom uspjehu.

5. Poboljšanje svih vaših odnosa. Znanja, tehnike i vještine stečene u ovoj obuci, omogućit će vam da popraviti sve vaše osobne i profesionalne odnose, i postati uspješnijima u svakom pogledu.

OBUKA UKLJUČUJE

• 40 sati
• teorijski, praktični i iskustveni rad
• različite nastavne metode
• najiskusnije hrvatske trenere i medijatore
• radni materijal

Sporovi u obiteljima su raznovrsni

• sporovi vezani uz ostvarivanje kontakata roditelja i djece
• sporovi vezani uz podjelu imovine kod rastave ili razvoda
• sporovi između roditelja, odnosno, baka i djedova
• sporovi između roditelja i njihove odrasle djece
• sporovi između braće i sestara
• sporovi u vezi s nasljedstvom
• sporovi vezani uz obiteljsko poduzetništvo i/ili njegovu podjelu i/ili prijenos na mlađu generaciju
• sve drugi sporovi koji nastaju u obitelji, a njihovo rješavanje nije uređeno posebnim propisima.

Sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji strankama omogućuje

• ostvariti punu povjerljivost postupka
• aktivni i izravni pristup u rješavanju njihovog spora
• donijeti najbolje odluke za sebe i za budućnost članova njihove obitelji uz zadovoljenje
• interesa svih u spor uključenih osoba
• sigurno ozračje za dijalog i obnovu prekinute komunikacije
• uštedu novca i vremena – rješavanje spora u vrlo kratkom vremenu
• izbjegavanje dugotrajnog, skupog i neizvjesnog sudskog postupka
• sprječavanje napetosti, stresa i frustracije u najvećoj mogućoj mjeri
• dovoljno prostora i vremena za iskazivanje svega što je upravo njima važno
• pomoć stručne osobe – obiteljskog medijatora u obnavljanju komunikacije te traženju i kreiranju kvalitetnih rješenja spora;
• zadržavanje kontrole nad sporom, postupkom i njegovim rezultatom – upravljanje vlastitim životom
• postizanje vlastitog od nikog nametnutog rješenja spora koje stranke prihvaćaju i izvršavaju dobrovoljno
• usmjerenost na sadašnjost i budućnost, umjesto na nepromjenjivu prošlost
• visoki stupanj zadovoljstva u rješavanju vlastitog spora koji pored ostaloga proizlazi i iz njihovog položaja najvažnijih osoba u postupku medijacije;
• osjećaj zadovoljstva zbog aktivnog sudjelovanja u rješavanju vlastitog spora i prema njihovim zajednički prihvaćenim uvjetima
• uzajamno poštovanje i partnersko postupanje u rješavanju zajedničkog problema
• vraćanje osmjeha na lica članova obitelji nakon dugotrajnog prethodnog izbjegavanja međusobnih pogleda i komunikacije
• trajno rješenje spora i izgradnju temelja za kvalitetni odnos u budućnosti.

Pohađanjem ove obuke naučit ćete

• pravnom okviru za medijaciju u obiteljskim sporovima u sustavu socijalne skrbi u RH i izvan njega
• ulozi Centara za socijalnu skrb te o obiteljskoj medijaciji u sustavu socijalne skrbi
• imovinskim odnosima bračnih drugova (ugovorno uređenje odnosa, odgovornost prema trećima, uređenju odnosa nakon prestanka braka ili bračne zajednice, načinu uređenja odnosa, zaštiti dobrobiti djece i obiteljskog doma, rješavanju imovinskih sporova za vrijeme i nakon prestanka braka)
• pojmu obitelji i oblicima suživota (podrijetlo, uža i šira obitelj, “normalna” i “disfunkcionalna” obitelj, konfliktima u obitelji, emocijama u konfliktu i njihovim posljedicama, vrstama i razinama konflikata, nasilju u obitelji, oblicima nasilja, reakcijama žrtve, granicama povjerljivosti medijacije u slučaju nasilja, roditeljskoj odgovornosti, medijaciji u prekograničnim sporovima) kako dublje razumjeti ljudsko ponašanje i razloge za određeno ponašanje
• osnovama transakcijske analize
• obiteljskoj medijaciji u Hrvatskoj i Europi
• ulozi sudova u obiteljskoj medijaciji (karakteristike obiteljske medijacije, prednosti, ograničenja, su-medijacija, predmeti koji su ne/prikladni za medijaciju)
• razlikovanju rastave i razvoda (definicije, dinamika, faze, nacionalni propisi, EU propisi)
• načinu pružanja informacija strankama o obiteljskoj medijaciji, dovođenju stranaka za zajednički medijacijski stol, upućivanju predmeta u medijaciju, ulozi medijatora, pravnom nadzoru i zaštiti prava i interesa djece, stjecanju i značenju ovršnosti sporazuma nastalih u obiteljskoj medijaciji)
• aktivno sudjelovati u različitim ulogama u simuliranim slučajevima obiteljske medijacije s naglaskom na ulogu medijatora, uz mentorstvo

Obuka završava ocjenjivanjem polaznika i evaluacijom obuke

Ako želite saznati mnogo više o tome kako doista pomoći strankama rješavati obiteljske sporove kroz medijaciju, vi ste kandidat/kinja za ovu obuku. Prijavite se.

Obećavamo vam ugodno, zabavno, korisno i uspješno zajedničko učenje. Imat ćete priliku steći nova teoretska i praktična znanja koje ćete moći veoma lako i brzo primijeniti odmah nakon obuke, kako u Vašem profesionalnom radu tako i u svakodnevnom životu i u osobnim odnosima.

Obuka za obiteljske medijatore organizirana je kao specijalizirana obuka za medijatore sa završenom osnovnom obukom. Njena svrha je stjecanje specifičnih znanja, metoda i tehnika te usvajanje potrebnih praktičnih vještina neophodnih za rješavanje svih vrsta obiteljskih sporova.

Predviđeno trajanje obuke je 5 dana (posljednji dan je predviđen za ispit). Obuka će se odvijati kroz dva vikenda u trajanju od 9,00 do 17,00 sati.

CIJENA OBUKE: 3.680,00 kuna + PDV (4.600,00 kn)

POTREBNI PODACI ZA UPLATU:
IBAN: HR6423400091110129739
model: ostaviti prazno
poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Plaćanje u obrocima: zainteresirani mogu uplatiti iznos cijene obuke u mjesečnim obrocima uz
poželjno podmirenje pune cijene do dana početka obuke.

Zainteresirani se mogu javiti na tel. 01/ 48 11 283 ili hum.mirenje@gmail.com

Rado ćemo odgovoriti na svako vaše pitanje!

Obuku će provesti treneri/ce koji/e posjeduju znanja i iskustvo u obiteljskoj medijaciji te specifična znanja o obiteljskim odnosima, konfliktima i posebnostima funkcioniranja obitelji.

Osnovna obuka za medijatore u obiteljskim sporovima – prijava

    Osnovna obuka za medijatore u obiteljskim sporovima