Održane aktivnosti u 2011.


Kroz 2011. godinu pod vodstvom predsjednice Ane Pirije- Benaković održan je velik broj aktivnosti, i to:

– U siječnju 2011. organizirana je radionica/obuka koju je vodio gosp. Christian Hartwig, profesionalni izmiritelj i dugogodišnji predavač na Humboldt University Berlin i Otto-von-Guericke University Magdeburg, a na kojoj su se uz uvod u metodologiju rješavanja sukoba, usvajale razne metode i tehnike posredovanja u sporovima.

– 15. ožujka 2011. Klub je organizirao uspješnu radionicu na Pravnom fakultetu u Zagrebu pod nazivom „Mediation to go“, kako bi se zainteresiranim studentima prava približili postupak mirnog rješavanja sporova, predstavili HUM i sam Klub, i ujedno pozvali studente da se uključe u njegov rad. U provedbi same radionice pomogli su prof. dr. Alan Uzelac, odvjetnik Mladen Vukmir i predsjednik HUM-a mr. sc. Srđan Šimac.

Tijekom godine članovi Kluba sudjelovali su jednoj dvosatnoj radionici o osnovama mirenja koju su održali članovi HUM-a, Danica Lisičar i Srđan Šimac te u tri četverosatne radionice iz komunikacijskih vještina, koje su održale mr. sc. Maja Uzelac, Karmen Ratković, prof., Duška Gelb, prof. Kroz ove interaktivne radionice mladi izmiritelji savladali su prve važne korake u medijaciji učeći o potrebnim izmiriteljskim vještinama, a posebno o načinima uspješne komunikacije. Pravilna i uspješna komunikacija važna je ne samo u rješavanju ili preveniranju sporova, već i u svakodnevnom životu, u komunikaciji s drugim ljudima.