Održane aktivnosti u 2015.


U siječnju 2015. godine ponovo je aktiviran Klub mladih izmiritelja HUM-a pod vodstvom predsjednice Suzane Fugaj kako bi okupio sve zainteresirane, uglavnom studente Pravnog fakulteta, koji bi kroz predavanja i radionice imali mogućnost steći više znanja i prakse o alternativnoj metodi rješavanja sporova, tehnikama pregovaranja te ostalim potrebnim vještinama. Održano je niz aktivnosti:

Prvo uvodno predavanje na temu “Mirenje – pr(a)vi put do pravde” održao je 26. siječnja 2015. predsjednik HUM-a dr. sc. Srđan Šimac. Na istom je prisustvovalo 24 mladih.

Nakon uspješnog upoznavanja s tematikom mirenja, 14. ožujka 2015. održana je radionica s praktičnim vježbama pod nazivom “Od komunikacije do medijacije“. Trenerice su bile članice HUM-a Marija Dubravka Uzelac te Karmen Ratković. Radi velikog odaziva i daljnje zainteresiranosti od ukupno 37 osoba, vježbalo se u dvije grupa, a nastavak na istoimenu temu uslijedio je 18. travnja na kojem je mirenje simuliralo 27-ero potencijalnih izmiritelja/ica.

Predavanje “Medijacija u sudovima” održala je Tanja Hučera, članica HUM-a, koja je 14. svibnja 2015. dijelila svoja izmiriteljska znanja i iskustva pred 27 interesenata.

Sukladno prijedlogu zainteresiranih polaznika Kluba, 3. srpnja 2015. održan je uvodni dio radionice “Obiteljske medijacije” pod vodstvom članice HUM-a Danice Lisičar, također članice HUM-a, a priprema nastavaka u vidu simulacija je u tijeku i predviđa se za prosinac.

U sklopu “Tjedna mirenja” 2015. održana je dana 13. listopada 2015. interaktivna radionica pod nazivom “Moć mladih u osnaživanju medijacije u zajednici“, na kojoj je 20 zainteresiranih na kraju predložilo neke konkretne ideje u ostvarenju širenja ideje mirenja. Moderatorsku i voditeljsku ulogu imala je Suzana Fugaj, predsjednica Kluba mladih izmiritelja.

Kroz studeni i prosinac trajao je ciklus radionica pod vodstvom predavačaa Milana Grkovića pod nazivom “Upravljanje karijerom“. Uvodna radionica započela je 20. listopada 2015. Također su održane dvosatne radionice 26. listopada, 18. studenoga, 23. studenoga, 30. studenoga te 16. prosinca 2015. a posljednja radionica u nizu održana a je 21. prosinca 2015.

Radionica “Zašto NLP u medijaciji?” održana je 18. prosinca 2015. Voditeljica Arijana Wassong, praktičar neurolingvističkog programiranja, upoznala je sudionike/ce o skupu alata koji su primjenjivi za osobni razvoj, učenje i poticanje promjene u sebi i drugima, kao i postizanje željenih rezultata u poslu i životu.

Svakako treba napomenuti da su sudionici izuzetno zadovoljni aktivnostima koje im pruža Klub mladih izmiritelja, što je razvidno iz evaluacijskih upitnika. Uz ugodno i zanimljivo zajedničko učenje i druženje, tome je pogodovalo i izdavanje potvrda o sudjelovanju nakon svakog predavanja, odnosno radionice.