Održane aktivnosti u 2015.


21. rujna 2015., “Primjena umnih mapa u mirenju”, Milan Grković, MUI udruga za edukaciju

16. studenoga 2015., “Psihološki aspekti mirenja”, mr. sc. Danica Lisičar

9. prosinca 2015., “TRI PRINCIPA – moćan način za osnaženje stranaka i izmiritelja u rješavanju konflikata i sporova”, Romana Đekić

17. prosinca 2015., “Učinkovito upravljanje sastancima”, Milan Grković, MUI udruga za edukaciju