HUM-Hrvatska udruga za mirenje obilježila je 15 godina svoga rada. Prva je medijacijska neprofitna nevladina organizacija u Republici Hrvatskoj ijedina koja se bavi isključivo mirenjem/medijacijom.Većina aktivnosti odvija se volonterski. HUM je usmjeren na razvoj, primjenui promicanje mirenja/medijacije ne samo kao mirnog izvansudskog načina rješavanja sukoba/sporova, već i kao načina života i poslovanja.

Kako bi nas podržali u uspješnom nastavkute razvojunaših aktivnosti te u širenju pozitivnogutjecajau svim dijelovima našeg društva, pozivamo vas da nam umjeri koju vi odredite, pomognete vrijednom donacijom sa svrhom napretka i daljnjeg razvoja HUM-a i mirenja/medijacije općenito.

Vaša donacija mnogo bi značila i za HUM i za mirenje/medijaciju, a koristili bijeisključivo u svrhu širenja kulture suradnje i mira, nenasilne komunikacije i dijaloga, kao i pružanja pomoći i mladima i svim građanima u rješavanju njihovih manjih i većih životnih teposlovnih problema na mnogo brži, jednostavniji, ekonomičnijii ugodniji način.

Donatore premaželji možemo javno istaknuti na posebnom mjestu na našoj službenojweb stranici.

Ovdje saznajte o poreznim olakšicama koje imate prilikom donacije: https://profitiraj.hr/racunovodstveni-i-porezni-tretman-donacija/)

Donaciju možete uplatiti:

Hrvatska udrugazamirenje
Nikole Tesle 1, Zagreb

IBAN: HR6423400091110129739
MODEL:Ostaviti prazno
POZIV NA BROJ:OIB uplatitelja

Od srca vam zahvaljujemo na podršci i pomoći! 🙂