Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja

Udruga za izvansudsku nagodbu u kaznenim postupcima

Podupirući:

Forenzika prima d.o.o.

Forum za slobodu odgoja

Gross d.o.o.

Hrvatska udruga kreditnih unija

Hrvatski ured za osiguranje

Odvjetnica Kristina Stračević Pavelka

SOS Rijeka – centar za ljudska prava i nenasilje

Studentska udruga E-student

Udruga studenata prava ELSA

Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku

Vukmir i suradnici d.o.o.