Predložite stjecanje ovršnosti izvansudske nagodbe

    Stranke podnose suglasni prijedlog za medijaciju radi stjecanje ovršnosti njihove izvansudske nagodbe. Troškovi medijacije se u pravilu podmiruju prije prvog medijacijskog sastanka.