Čak i naizgled kompleksni problemi imaju rješenje. Pročitajte kratku prekrasnu priču o tome!

Jednog dana otac je bio prezaposlen, ali njegova kćer ga je svejedno pokušavala nagovoriti da se igraju zajedno. Kako bi ju zaposlio, pocijepao je kartu svijeta na više dijelova i rekao joj da složi sliku u svojoj sobi. Kako je djevojčica bila malena, otac je očekivao da će joj trebati nekoliko sati dok složi pocijepanu sliku.

Iznenadio se vidjevši djevojčicu kako ulazi ponosna u sobu i nosi složenu kartu. Zapanjeni otac ju je pitao kako je uspjela složiti slagalicu u samo nekoliko minuta.

Tata, s druge strane je bilo lice jedne žene. Kad sam složila lice, dobila sam složenu i kartu!“ odgovorila je djevojčica.

Uvijek postoje dvije strane onoga što proživljavate u životu. Kad god naiđete na izazov ili zagonetnu situaciju, pogledajte drugu stranu. Ugodno ćete se iznenaditi ako date priliku drukčijem pristupu rješavanju problema!

Izvor: alltimeshortstories.com