Domaća priznanja

19. rujna 2013. na svečanosti povodom desetogodišnjice HUM-a u Tribini grada Zagreba na Kaptolu, HUM je po prvi put u povijesti mirenja u Republici Hrvatskoj, zaslužnim fizičkim i pravnim osobama dodijelio priznanja za razvoj mirenja u RH tijekom svih deset godina službenog postojanja mirenja u Hrvatskoj (2003. je osnovan HUM i iste godine usvojen je prvi Zakon o mirenju) i zahvalnice zaslužnima za pomoć u radu HUM-a.

Priznanje za razvoj mirenja u RH dobili su:

Ministarstvo pravosuđa RH, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Samostalna služba za socijalno partnerstvo,Hrvatski ured za osiguranje, Pravosudna akademija, Forum za slobodu odgoja, Mali korak, centar za kulturu mira i nenasilja, Društvo medijatorjev Slovenije, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u Osijeku, Hrvatska pošta d.d., Končar elektroindustrija d.d., Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Općinski građanski sud u Zagrebu, Trgovački sud u Zagrebu, Visoki trgovački sud RH, British Embassy, Embassy of the United States of America, USAID Croatia, Predstavništvo EU, CSSP project for integrative mediation, Global opportunities fund / reuniting europe program, Centre for effective dispute resolution (CEDR), Booz Allen & Hamilton, Carr, Swanson & Randolph, llc, Aida Marijan, Branimir Tuškan, Danica Lisičar, dr. sc. Vanja Bilić, Draženka Ilak, Frederick Yeager, Gordana Grancarić, Hrvoje Pauković, Ivan Matešić, Gordana Ristin, Ivana Goranić, Katarina Kruhonja, Kornelija Ivanušić, Maja Uzelac, Milka Kosanović, Mladen Vukmir, mr. sc. Borislav Blažević, Nevenka Marković, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. em. dr. sc Krešimir Sajko, prof. dr. sc. Davor Babić, Sonja Kersten, Suzana Kolesar, Tanja Hučera, Vitomir Begović, dr. sc. Srđan Šimac.

Zahvalnicu za pomoć u radu HUM-a dobili su:

Grad Zagreb, Hrvatska udruga banaka, Njemačka zaklada za međunarodnu suradnju – Deutche stiftung fur internationale rechtliche zusammenarbeit e.v. (IRZ), The Royal Norwegian embassy in Zagreb, WIFI Croatia, Callidus, Ana Gradišek, Boris Čupić, Duška Pribičević Gelb , Ivanka Pozojević, Đorđe Balić, Jasminka Trzun, Ksenija Flack Makitan, Marina Etlinger, Marina Kralj Miliša, Ninoslava Zeković, Renata Vugrinčić, Siniša Štimac, Vesna Kovačević Fras, Vidoje Bulum, Melita Bestvina, Dag Hareide, Artur Trosen, Iva Perin, Tomičić, Karmen Ratković, Stella Šimunović, Jadranko Berlengi, Mirko Parun, Marin Hlupić, Jelena Praštalo, Barbara Avalon, Silvija Lažeta, Vitomir Boić, Božena Lišić, Ana Marija Boromisa I Snježana Cifrek.

Inozemna priznanja

dr. sc. Srđan Šimac
CEDR Award 2012 winner for ADR and Civil Justice Innovation.

Center for Effective Dispute Resolution (CEDR), London, svake dvije godine dijeli najprestižnije evropske medijacijske nagrade za područje Evrope i Commonwealth država. Nazivaju ih medijacijskim oscarima, “Oscar for the Mediation world”.

Cedr.com