U 2018. godini HUM je druge godine zaredom kao partner sudjelovao na projektu Ministarstva pravosuđa RH naziva Savjetovalište za pravnu pomoć zajedno s Centrom za građanske inicijative, a čiji je nositelj projekt udruga SOS Rijeka- centar za nenasilje i ljudska prava.

Ove se godine partnerstvu pridružila i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

U Tjednu mirenja 22. listopada 2018. održana je tribina u Rijeci pod nazivom “Mirenje/medijacija pr(a)vi način rješavanja konflikata i sporova”. u Gradskoj vijećnici u Rijeci.

Na tribini su kao govornici sudjelovali stručnjaci različitih profila koji mirenje koriste u svom profesionalnom radu, a koji će zainteresiranima s jedne strane predstaviti različite oblike mirenja (sudsko mirenje, izvansudsko mirenje, ulogu odvjetnika u postupku mirenja, obiteljsku medijaciju) te im pojasnili kako ih uklapaju u svoje karijere, a s druge strane prikazali kako i kada pojedini oblici mirenja mogu građanima pomoći u rješavanju vlastitih sporova i konflikata.” Ove godine se pridružio i mladi magistar prava, koji je pisao diplomski na temu mirenja.

Dalibor Čajkovski, odvjetnik u Rijeci i izmiritelj

Darija Knez Grbčić, dipl. iur., sutkinja i voditeljica Službe za mirenje Općinskog suda u Rijeci

Višnja Seršić-Gržetić, dipl. iur., sutkinja obiteljskog odjela, Općinski sud u Rijeci

Peter Tomić, mag. iur.

Gordana Stolfa, dipl. soc. rad., univ. spec. mediat., predstojnica Podružnice Obiteljski centar, Centar za socijalnu skrb Rijeka

Moderator: dr. sc. Srđan Šimac, sudac VTS RH i predsjednik HUM-a

Dana 10. prosinca 2018. održana je radionica o ljudskim pravima u prostorijama HUM-a.

U okviru projekta sastavljena je i brošura mirenja i mogućnosti besplatne pravne pomoći u mirenju, koju možete pročitati u nastavku.

bpp mirenje 2019

Projekt je započeo u sprnju, završio 31. prosinca 2018., a financiran je iz Državnog proračuna.