Projekti 2018. godina


HUM PARTNER U PROJEKTIMA:

1. Udruzi Zamisli iz Zagreba odobren je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014. – 2020. pod nazivom Centar za mlade grada Zagreba, u kojem sudjeluje 30 partnera, između kojih je i HUM. Svrha projekta je osnivanje i djelovanje Centra kroz 18 mjeseci kao mjesta za provedbu široke lepeze aktivnosti mladih i za mlade u lokalnoj zajednici najvećeg hrvatskog grada, kako bi dobiti niz alata i vještina kojima će kao volonteri i vršnjaci moći nastaviti razvijati interesne aktivnosti. Iznimno nam je zadovoljstvo što će mladi izmiritelji imati priliku predstaviti aktivnosti HUM-a na mjesečnoj bazi mladima te se veselimo suradnji s ostalim partnerima.

2. U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda, prijavljeni projekt Sindikata hrvatskih učitelja „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ ocijenjen je s kao najbolji u Republici Hrvatskoj, u kojem je i HUM partner. Kroz projekt će se organizirati i mreža miritelja na području 851 škole u kojima djeluje SHU. Zajednički cilj je doprinijeti i osigurati stvaranje za zdravo i kvalitetno radno okruženje u kojem se štiti dostojanstvo radnika. Veselimo se suradnji i zajedničkim radnim izazovima! Više informacija o projektu: OVDJE.

3. Projekt Savjetovalište za pravnu pomoć

SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava u suradnji s HUM-om, Pravnom klinikom PFZG i Centar za građanske inicijative Poreč sudjeuju u projektu Savjetovalište za pravnu pomoć koji je objavilo Ministarstvo pravosuđa RH, u kojem je HUM kao partner održao tribinu za Tjedan mirenja dana pod nazivom “Mirenje/medijacija pr(a)vi način rješavanja konflikata i sporova” u Rijeci. Moderatortribine bio je dr.sc. Srđan Šimac, a govornici/e:

Dalibor Čajkovski, dipl. iur., odvjetnik i izmiritelj; Darija Knez Grbčić, dipl. iur., sutkinja i voditeljica Službe za mirenje Općinskog suda u Rijeci; Višnja Seršić-Gržetić, dipl. iur., sutkinja Obiteljskog odjela Općinskog suda u Rijeci, Peter Tomić, mag. iur., te Gordana Stolfa, dipl. soc. rad., univ. spec. mediat., predstojnica Podružnice Obiteljski centar, Centar za socijalnu skrb Rijeka

Dana 10. prosinca 2018. održana je radionica o ljudskim pravima u prostorijama HUM-a. Osim toga, postoji obveza sastavljanja brošure o mirenju u izvansudskom mirenju koja će biti online objavljena. Projekt je započeo u sprnju, završava 31. prosinca 2018., a financiran je iz Državnog proračuna.

4. Volonterski centar Zagreb prijavitelj je projekta “Volontiram, učim, širim dobru priču – zajednica malih volontera“, koji je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ove je školske godine naša udruga nastavila suradnju s Volonterskim centrom Zagreb uključivši se u projekt “Volontiram, učim, širim dobru priču – zajednica malih volontera”. Projekt je usmjeren na odgoj djece za volontiranje, razvoj znanja, vještina i kompetencija potrebnih za aktivno građanstvo te stvaranje aktivne i humane zajednice malih volontera koji će u budućnosti biti pokretači pozitivnih promjena u društvu.

Nositelj projekta je Volonterski centar Zagreb, a projekt se provodi u partnerstvu s tri osnovne škole s područja Zagreba, OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, s područja Krapinsko-zagorske županije te Hrvatskom udrugom za mirenje. Učenici će u projektu biti uključeni u orijentacijske radionice o volontiranju, u radionice o nenasilnoj komunikaciji, volonterske akcije te druge aktivnosti volonterskog programa.

U projektu kao predstavnica HUM-a aktivno sudjeluje Dušanka Pribičević- Gelb.

Više o informacijama: https://www.vcz.hr/info-pult/novosti-i-dogadjanja/projekt-volontiram-ucim-sirim-dobru-pricu-zajednica-malih-volontera/

5. Novi sindikat s partnerima provodi projekt “Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive –MIP 2030.” koji sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020”, financiranog. iz Europskog socijalnog fonda u 100-postotnom iznosu od 1,14 milijuna kuna. Cilj projekta je promicanje dijaloga sa socijalnim partnerima radi razvoja novih standarda, kroz stručnu analizu stručnjaka o perspektivama rada i razvoja socijalnog dijaloga do 2030. Projekt ostvaruje povećanje kompetencija 40 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja, razmjene iskustava i upoznavanje primjera najbolje prakse u području socijalnog dijaloga. Više informacija:

https://www.novisindikat.hr/sindikalna-novost/novi-sindikat-eu-projekt

Hrvatska udruga za mirenje projektu daje dodanu vrijednost jer je institut mirenja jedan od ključnih prioriteta i osnažuje kulturu socijalnog dijaloga, a sindikalna središnjica Hrvatska udruga radničkih sindikata i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, sudjelovanjem u projektu jačaju vlastite kapacitete za sudjelovanje u socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini, odnosno na razini kompanije, a ujedno jačaju kapacitete za socijalni dijalog i na nižim razinama za sve svoje članove.

HUM SUDIONIK U PROJEKTIMA:

1. “Odrazi se znanjem – pokreni zajednicu!, nositelj projekta ODRAZ. U HUM će imati priliku ugostiti studente Ekonomskog i Grafičkog fakulteta iz Zagreba s ciljem da se studenti upoznaju s aktualnim i realnim problemima u društvu te pritom, kroz volonterski angažman, uz mentorsku podršku osobe zaposlene u udruzi i partnera projekta, pomognu udrugama da postanu vidljivije u društvu i lakše dopru do građana od interesa razvijanjem internet stranica i marketinškog plana udruge. Više o projektu: ovdje.

2. HUM je kao partner sudjelovao u projektu – Kazalište na drugačiji način, čiji je nositelj Hrvatski Savez udruga za mlade i studente s invaliditetom “SUMSI”. Natječaj je objavio Grad Zagreb. Predstavnica mladih izmiritelja/ica Ružica Eterović sudjelovala je u trodnevnoj radionici 14. do 16. studenoga na Sljemenu, u organizaciji Forum teatra.

3. HUM kao suradnička organizacija s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima proveo „Malu školu medijacije“ kroz radionice o nenasilnoj komunikaciji, aktivnom slušanju i mirenju za 30 srednjoškolaca u Lovran, a u sklopu projekta (Ne)budi mi (ne)prijatelj Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg. Više o projektu: ovdje.