UDRUGA MIRITELJA HRVATSKE U RADNIM I DRUGIM VRSTAMA SPOROVA

UDRUGA POSLODAVACA U OBRAZOVANJU

U okviru EU projekta: Jačanje socijalnog dijaloga

u suradnji s HRVATSKOM UDRUGOM ZA MIRENJE

organizira radionicu:

MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

  1. lipnja 2019.

u 13,00 sati

u Zagrebu, Nikole Tesle 1

Teme i raspored:

  1. NAJČEŠĆI SPOROVI U RADNIM ODNOSIMA
  2. MOGUĆNOSTI I POSTUPAK MIRNOG RJEŠAVANJA SPOROVA U RADNOJ SREDINI

 

Predavači:

  1. Krešimir Rožman, urednik stručnog časopisa“Radno pravo“
  2. Danica Lisičar, izmiritelj, trener izmiritelja, certificirani TA analitičar u medijaciji
  3. Vanja Bilić, izmiritelj, trener izmiritelja

Poziv s progamom u privitku.

UDRUGA MIRITELJA HRVATSKE U RADNIM I DRUGIM VRSTAMA SPOROV1 (1)-Poziv za radionicu u HUM-u