Radna skupina za mirenje (GT-MED) Europske komisije za učinkovitost pravde (CEPEJ) koja se sastoji od 6 članova do sada je provela studiju o utjecaju preporuka Odbora ministara koji su se ticali obiteljske medijacije, mirenja u kaznenim postupcima, alternative parnici između upravnih vlasti i privatnih stranaka te mirenja u građanskim postupcima. GT-MED je izradio smjernice u tim područjima, kao i konkretne mjere kako bi se osigurala učinkovita provedba tih preporuka u državama članicama Vijeća Europe.

U okviru svog novog mandata GT-MED ostaje zadužen da olakša provedbu preporuka Odbora ministara državama članicama u svezi s mirenjem, a posebice:

– procijeniti učinak CEPEJ Smjernica i ažurirati ih

– skicirati daljnje alate za osiguranje učinkovite provedbe postojećih preporuka i smjernica (npr. obuka i kvalifikacija u mirenju, pristup medijaciji, podizanje svijesti pravosuđa, korisnika pravde i javnosti)

– omogućiti provedbu relevantnih programa suradnje

GT-MED će sljedeći sastanak, nakon svibnja, održati 15. i 16. studenog 2018. u Strasbourgu.

 

Više informacija mopžete saznati na linku ovdje.