Registar izmiritelja (medijatora)


Na temelju odredbe čl. 9. st. 1. Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (“Narodne novine” broj 59/11; dalje: Pravilnik), svaka medijatorica ili medijator mogu se dobrovoljno registrirati u Registru izmiritelja koji se vodi kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

U pisanom zahtjevu za registraciju, potrebno je iskazati volju za upisom u registar, označiti svoje ime, prezime i adresu te OIB. Svakako je preporučljivo da se označe i kontakt podaci, posebno broj telefona, mobitela i e-mail adresa, koje želite učiniti dostupnim. Kontakt podaci omogućuju službenicima ministarstva na najlakši način stupiti u vezu sa svakom medijatoricom i medijatorom slučaj potrebe za dopunom zahtjeva ili iz drugih razloga.

Pored navedenog, u zahtjevu se pored kontakt podataka, preporučuje označiti i sve druge vaše osobne podatke koje želite da budu dostupni javnosti preko web stranice ministarstva (npr. datum i mjesto rođenja, životopis, medijacijske edukacije, medijacijsko iskustvo, članstvo u udrugama i organizacijama, i dr.).

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

• presliku osobne iskaznice,
• certifikat u izvorniku ili u ovjerovljenoj preslici,
• podatak o osobnom identifikacijskom broju (ako na osobnoj iskaznici ne stoji podatak o OIB-u).

O upisu u Registar donosi se rješenje.