Dana 7. kolovoza 2019. Singapurska konvencija o medijaciji otvorena je za potpisivanje. Konvenciji je pristupilo 46 zemalja Ujedinjenih naroda i donošenje konvencije o ovom pitanju predstavlja velik korak za razvoj i prihvaćanje medijacije u svijetu.

Prijedlog teksta pripremila je radna grupa Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo. Opća skupština UN-a prihvatila ju je Rezolucijom br. 73/198 20. prosinca 2018. godine. Singapurskom tjednu medijacije koji je trajao od 2. do 8. kolovoza 2019. prisustvovalo je preko 1500 delegata iz cijelog svijeta (državnih službenika, vodećih međunarodnih medijatora, investitora, odvjetnika i drugih sudionika).

Ovaj dokument je važan jer će pomoći investitorima i gospodarstvenicima i poduzetnicima da koriste mnogo češće medijaciju u svojim internacionalnim sporovima i da na taj način unaprijede i ojačaju međunarodne trgovačke odnose. Konvencija se primjenjuje na trgovačke sporove i ne odnosi se na druge oblike sporazuma kao što su arbitraža i sudski postupak, kao ni na obiteljske, radne, nasljednopravne i sl. sporove.

Donošenje ove Konvencije od strane UN-a važno je, jer je po prvi put u povijesti izrađen dokument o medijaciji koji ima međunarodni značaj i djeluje izravno na razvoj medijacije u svijetu. Zemlje u kojima je medijacija prvi korak prema rješenju spora imaju vrlo visok postotak uspjeha u sklapanju nagodbi, čak već na prvom medijacijskom sastanku.

Iako je cilj Konvencije da omogući izvršenje sporazuma o rješavanju međunarodnih trgovačkih sporova koji proizlaze iz medijacije, njen najznačajniji rezultat mogao bi biti povećanje broja medijacija i dobrovoljno provedenih sporazuma.

 

Konvenciju možete pročitati na linku: http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/51st-session/Annex_I.pdf

 

 

Fotografija preuzeta s linka:
www.adriadaily.com/drustvo/istorijski-dogadjaj-srbija-potpisala-singapursku-konvenciju-o-medijaciji/