U području mirnog rješavanja sporova na međunarodnoj razini u proteklih par godina radi se intenzivno. Godine 2018. Konvencija UN-a o sporazumima o međunarodnoj nagodbi koje proizlaze iz mirenja odobrena je na pedeset i prvoj sjednici UNICTRAL-a (United Nations Commission on International Trade Law).

Kako bi države ubuduće sporove rješavale brže, lakše i pravičnije na međunarodnoj razini, pozvane su potpisati tzv. Singapursku konvenciju o mirenju 7. kolovoza 2019. godine u Singapuru, a nakon toga i u sjedištu UN-a u New Yorku. Važnost same Konvencije leži u olakšavanju međunarodne trgovine i promocije medijacije kao alternativne i efektivne metode rješavanja sporova.

Konvenciju možete pročitati na linku OVDJE, a više o samom potpisivanju u dokumentima u nastavku.

Accession Kit december 2018_en
Croatia