dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH i predsjednik HUM-a. Pionir je medijacije u Hrvatskoj. Medijator je od 2003. Trener je medijatora od 2006., certificiran od Slovenskog udruženja mediatorjev i CEDR London.

U zemlji i inozemstvu educira o medijaciji, komunikacijskim vještinama, vještinama pregovaranja i upravljanja konfliktima. U tim edukacijama su sudjelovali brojni medijatori, suci, odvjetnici, državni odvjetnici, predsjednici sudova, korporativni pravnici, kao i brojne osobe nepravne profesije.
Predavač je u Pravosudnoj akademiji, Odvjetničkoj akademiji i više inozemnih sudačkih akademija. Predavao je kao gost na brojnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na brojnim medijacijskim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima kao govornik. Održao je prvu online video medijaciju u Hrvatskoj, te prvi HUM-ov online webinar. Autor je brojnih medijacijskih članaka i doktorske disertacije – “Mirenje kao generator promjena u pravnom sustavu i pravnoj profesiji”.

Sudjelovao je kao medijator u više stotina sudskih i izvansudskih medijacija. Član je više uglednih međunarodnih medijacijskih organizacija među kojima je i GEMME (međunarodno udruženje sudaca za medijaciju). Međunarodni je medijacijski ekspert (CEDR, EBRD, IDLO), JAMS Fellow i EJTN trener za EU suce. Na više je medijatorskih lista domaćih centara te na inozemnim medijacijskim listama u Washingtonu (ICSID; imenovan odlukom Vlade RH), Londonu, Beču, Rimu, Moskvi i Beogradu.

Nositelj je međunarodne nagrade – CEDR Award 2012 winner for ADR and Civil Justice Innovation; priznanja HUM-a za razvoj mirenja u Hrvatskoj 2013; priznanja Društva mediatorjev Slovenije 2016. Uvršten je u međunarodni direktorij medijatora Who’s Who Legal Commercial Mediation 2011-2020.

Posvećen je pravu i unapređenju pravne profesije. Čini sve da svijet postane bolje mjesto za život.