Već treću godinu za redom u suradnji s The Foundation for Sustainable Rule of Law Initiatives

HUM je ugostio na stručnoj praksi dvije američke studentice UCONN Sveučilišta

Ariannu Diaz i Jessicu Blasnik

Tijekom njihovog boravka u trajanju od 4. do 29. lipnja 2018. Arianna i Jessica imat će priliku saznati više o mirenju u Hrvatskoj, upoznati se s radom HUM-a, kao i drugim institucijama koje u svom radu promiču mirno rješavanje sporova, a posebice mirenje.

 

Studentice će osim posjeta i susreta s predstavnicima raznih udruga i organizacija s kojima HUM surađuje, vanjsku praksu obavljati u Forumu za slobodu odgoja te odvjetničkom društvu Vukmir & partneri.

Studentice su u suradnji HUM-a s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu prošli tjedan sudjelovale na predstavljanju rada pravnih klinika i razmjeni iskustava kliničara i mentora na IUC Course: Public and Private Justice u Dubrovniku.

Jako nas raduje nastavak suradnje s divnim ljudima s UCONN University!