HUM na Europskom kongresu upravljanja gospodarskim sporovima

CEDR je u suradnji s CPR Institutom organizirao Europski kongres o upravljanju gospodarskim sporovima 31. svibnja 2018., čiji je domaćin bio Swiss Re, London. Na konferenciji je među ostalim stručnjacima sudjelovao predstavnik HUM-a, dr. sc. Vanja Bilić. Kongres je okupio vodeću izvanrednu skupinu korporativnih pravnika, vodećih praktičara, akademika i pravnika, kao i međunarodnih arbitara i [...]