Okrugli stol “Socijalni dijalog – brojka ili sadržaj”

Novi sindikat, kao nositelj projekta, i partneri u projektu UP. 04.2.1.03.0016 koji je sufinanciran od Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 iz EU socijalnog fonda organizira OKRUGLI STOL na temu: Socijalni dijalog – brojka ili sadržaj u četvrtak, 06. prosinca 2018. s početkom u 13,00 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva [...]