WMO ljetna škola medijacije

WMO LJETNA ŠKOLA 2018 ONLINE TRENING: MEDIJACIJA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA   Svjetska medijacijska organizacija (WMO) je razvila interdisciplinarni program “MEDIJACIJA I UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA” na engleskom jeziku. Program proizlazi iz rezultata međunarodnog istraživanja o prednostima podučavanja medijacije na svim poljima. Teme koje će polaznici ljetne škole obrađivati su medijacija i pregovaranje, analiza konflikata i psihologija konflikata, [...]