Tajne uspješnog pregovaranja

Suvremene pregovaračke vještine i tehnike

PONUDA

50 % pregovora ne uspijeva. Iskoristite priliku i uvećajte svoje pregovaračke vještine i postotak uspjeha u pregovorima.

PREGLED

Oslanjajući se na 15 godina bogatog stručnog iskustva u mirenju (medijaciji), uspješnog praktičnog iskustva u provođenju osnovne obuke za medijatore, te na izučavanje napretka i postignuća postignutih u pregovaranju u posljednjih 20 godina, interdisciplinarni stručni tim HRVATSKE UDRUGE ZA MIRENJE (HUM) izradio je Program intenzivne edukacije vezane uz pregovaranje, pregovaračke vještine i tehnike koja se u svojoj ukupnosti sastoji od 4 modula. Sastavni dio tog programa su Modul 1. i 2. koji se odnose na osnovnu i naprednu obuku o pregovaranju, pregovaračkim vještinama i tehnikama. Oni su sastavni dio ove ponude.
Edukacija o pregovaračkim vještinama i tehnikama namijenjena je onima koji žele pregovaranju pristupiti stručno, naučiti više i ovladati pregovaračkim vještinama i tehnikama i koristiti ih kako u poslovnim tako i životnim situacijama.

Iako su pregovaračke vještine ključne za sve poslovne ljude, često i neovisno o njihovoj profesiji, mnogi se profesionalci u nedostatku poznavanja osnovnih pregovaračkih vještina i tehnika oslanjaju na vlastiti instinkt, što umanjuje učinkovitost rezultata njihovog pregovaranja. Uvidjevši da je najučinkovitiji alat za postizanje vlastitog ostvarenja sadržan upravo u vještinama integrativnog pregovaranja, stručni tim HUM-a je osmislio obuku koja će svim polaznicima dati novu perspektivu i novi pogled na prepreke s kojima se svakodnevno suočavaju.

Dugogodišnje iskustvo medijatora i akreditiranih trenera HUM-a te mogućnosti stručnog usavršavanja prema modelu najprestižnijih svjetskih škola pregovaranja, omogućilo je da se izradi program edukacije o pregovaračkim vještinama i tehnikama namijenjena raznim profilima stručnjaka koji su u svom radu svakodnevno suočeni sa donošenjem važnih odluka koje utječu na poslovanje njihovih firmi, njihovu poslovnu karijeru ili njihov život, ili o njima ovise pojedinci i velike skupine drugih ljudi.

Tehnika integrativnog pregovaranja, kao jedan od najvažnijih alata u procesu medijacije, toliko je postala značajna u suvremenom svijetu, da su integrativni pregovori postali jedan oblik plemenite umjetnosti koja je podložna stalnim istraživanjima, a samim tim i novim mogućnostima primjene u realnom svijetu – u središtu svih ljudskih odnosa. Pregovaračke vještine i tehnike se s pravom mogu nazvati „vještinama 21. stoljeća“ koje daju posve novu, do sada manje poznatu ili nepoznatu perspektivu umijeću pregovaranja.

Zbog navedenih razloga, a i zbog stručnog i praktičnog iskustva u primjeni i poučavanju integrativnog pregovaranja, akreditirani treneri HUM-a s bogatim iskustvom i teorijskim poznavanjem pregovaračkih vještina, osmislili su ovu edukaciju za sudionike koji do sada nisu sudjelovali u edukacijama ove vrste, kao i one koji teže usavršiti postojeće i steći napredne pregovaračke vještine. Sudionici će se kroz ovu edukaciju osposobiti za razne specifične situacije u kojima se mogu zateći bilo da su u ulozi pregovarača, zastupnika stranaka, savjetnika, medijatora ili su po svojoj funkciji na razne druge načine prisutni u pregovaranju.
S ovom edukacijom HUM izlazi izvan okvira teorijskog pristupa pregovaranju i obučava sudionike kako najsuvremenije teorijsko znanje primijeniti u praksi. Povezani u male grupe sudionici obuke imat će priliku naučiti nove pregovaračke vještine usmjerene na određene situacije ili unaprijediti vještine koje posjeduju kroz intenzivne vježbe, simulacije pregovora na svjetski poznatim primjerima, te nastavno na to, kroz ciklus ciljano osmišljenih, edukativnih supervizijskih druženja.

Nakon sudjelovanja u ovoj edukaciji sudionici će biti pripremljeni za sudjelovanje u osobnom i poslovnom pregovaranju u životu, na radnom mjestu, s klijentima i poslovnim partnerima, za donošenje boljih odluka, za savjetovanje i zastupanje svojih stranaka, za pregovaranje u medijaciji, kolektivno pregovaranje o plaćama ili za socijalni dijalog, te sklapanje boljih sporazuma ili ugovora.

Jamstvo uspjeha ove edukacije sadržano je u bogatom pregovaračkom i teorijskom iskustvu akreditiranih trenera koji su prepoznali iskorak u ovoj obuci kao novi izazov za HUM, za medijaciju i sebe osobno.
Koncept ove edukacije osmišljen je na posve nov način, kombinirajući svjetski poznata iskustva i kroz praksu prepoznate potrebe hrvatskih stručnjaka raznih profila za novim pristupom i novim vještinama koje će dati novu vrijednost njihovim stručnim naporima i do sada nerješive konfliktne situacije pretvoriti u uspjeh. Sudionici intenzivne obuke osnovnih i naprednih pregovaračkih vještina i tehnika će nakon obuke biti u mogućnosti:

 • neutralizirati prijetnje, laži i uvrede tijekom pregovaranja;
 • savladati emocionalne i racionalne pristranosti (uključujući i one za koje nisu znali);
 • stvarati složene scenarije pregovora;
 • otkriti niz međusobno konkurentnih i kooperativnih strategija pregovaranja;
 • oblikovati važne poslove;
 • pregovarati u neizvjesnom okruženju;
 • poboljšati radne i druge odnose,
 • riješiti naizgled nerješive odnose;
 • u pregovaranju stvarati višak vrijednosti za svoje stranke;
 • razviti svoje osobne strategije u pregovaranju;
 • rješavati krizne situacije;
 • pregovarati sa „teškim ljudima“;
 • postati „siguran“ pregovarač koji može postići rezultate, a istovremeno sačuvati odnose među strankama;
 • uvoditi u pregovore „neutralnu evaluaciju“;
 • uspješno savjetovati stranke koje sudjeluju u pregovaranju ili medijaciji
 • uspješno izaći iz „slijepe ulice“ u procesu pregovaranja ili medijacije
 • naučiti pregovarati „sami sa sobom“ i s „drugima“
 • doći do „DA“ kada im druga strana odlučno kaže „NE“
 • spoznati važnost „BATNE“ u integrativnom pregovaranju
 • spoznati koristi naprednih pregovaračkih vještina u svakodnevnom životu i radu

MODUL 1

Osnovne pregovaračke vještine i tehnike

Trajanje i vrijeme održavanja edukacije

8 sati + 4 bonus sata (besplatne vježbe za praktično uvježbavanje osnovnih pregovaračkih vještina)

Broj sudionika obuke

Minimalno 14, maksimalno 24 sudionika

Cilj edukacije

Naučiti sudionike osnovne pregovaračke vještine i tehnike koje se koriste u integrativnom pregovaranju, kako bi samostalno mogli izvršiti pripreme, izgraditi okvir za pregovore, prepoznati i razumjeti model pregovora, izgraditi svoj stil pregovaranja i praktično uvježbati naučeno.

Očekivani ishodi edukacije

 •  prepoznavanje i razumijevanje modela integrativnog pregovaranja
 •  prepoznati različite stilove pregovaranja
 •  stvoriti okvir za pregovaranje
 •  izvršiti potrebne pripreme za pregovore
 •  naučiti koristiti pregovaračke vještine i tehnike u praksi, kroz simulaciju pregovaranja
 •  donositi odluke korištenjem pregovaračkih vještina, a istovremeno sačuvati i unaprijediti postojeće odnose

Mjesto održavanja edukacije

HUM, Zagreb, Teslina 1 ili mjesto koje odredi naručitelj. Moguća je in-house edukacija u dogovoru s naručiteljem.

Način izvođenja edukacije

Edukacija će se provoditi dinamički, interaktivno, u malim grupama, koristeći power-point prezentacije, flip-chart, simulaciju pregovaranja na stvarnim slučajevima trenera iz prakse. Treneri koji provode edukaciju imaju bogato teorijsko i praktično iskustvo iz pregovaranja, akreditirani su i rade u paru.

Potvrda o sudjelovanju

Svaki sudionik edukacije dobit će potvrdu o sudjelovanju ako bude prisustvovao cijeloj edukaciji. Ako neki od sudionika nije u mogućnosti prisustvovati na cijeloj edukaciji, moguće je da prisustvuje na pola edukacije, a drugu polovicu može završiti u novom ciklusu.

Namjena edukacije

Edukacija je namijenjena svim sudionicima koji se u svom radu, donošenju poslovnih ili osobnih odluka ne žele oslanjati na instinkt nego na pregovorima potvrđene strategije, vještine i tehnike (savjetnici, HR-menadžeri, odvjetnici, miritelji, posrednici, predsjednici sindikata, političari, članovi Uprava, radnički predstavnici, povjerenici zaštite na radu i dr.)

Cijena obuke

1.000,00 KN + PDV po polazniku.

MODUL 2

Napredne pregovaračke vještine i tehnike

Trajanje i vrijeme održavanja edukacije

16 sati + 8 bonus sati (besplatne vježbe za praktično uvježbavanje naprednih pregovaračkih vještina u raznim simuliranim situacijama).

Broj sudionika edukacije

Minimalno 14, maksimalno 30 sudionika koji su završili edukaciju Osnovne pregovaračke vještine ili Osnovnu obuku za izmiritelje

Cilj edukacije

Cilj edukacije se može sažeti u sljedećih 5 točaka:

Sudionici edukacije bit će u mogućnosti:

1. prepoznati i ublažiti pregovaračke slabosti;
2. naučiti kako pregovaračke vještine koristiti na novi način;
3. razviti vještine koje će im omogućiti da budu najbolji pregovarači u onome čime se bave (miritelji, savjetnici, odvjetnici, HR-menadžeri, predsjednici sindikata, radnički predstavnici, obiteljski poduzetnici) i u svakodnevnom životu;
4. naučiti koristiti nove strategije koje većina pregovarača nije nikada koristila
5. praktično uvježbati naučeno uz dobivanje povratne informacije od iskusnih trenera

Očekivani ishodi edukacije

Tijekom edukacije sudionici će naučiti:

 •  komunikacijske sposobnosti za pregovore;
 •  snažne teorijske osnove za pregovore;
 •  kako postaviti pravi cilj koji može potaknuti pregovarače da budu maksimalno usredotočeni na pregovore;
 •  kako se pripremiti za najteže situacije u pregovorima i pitanja na koja ne želimo odgovoriti;
 •  kako se vještine i tehnike koje su teorijski savladane mogu uspješno primijeniti u praksi;
 •  izraditi rješenja za pregovore i poboljšati pozitivne ishode;
 •  razviti vlastitu sposobnost upravljanja vrijednostima i brojevima u pregovorima;
 •  razumjeti dinamiku tima i kako pregovarati u timovima i protiv timova na drugoj strani;
 •  razviti vlastiti stil pregovaranja;
 •  kako u pregovorima proširiti krug vrijednosti kroz pronalaženje načina da se u pregovorima zadovolji što više interesa;
 •  kako svjesno vježbati vlastiti pregovarački stil i sposobnosti neverbalnog komuniciranja
 •  kako napraviti vlastite i odgovoriti na dobivene ponude;
 •  koja je važnost BATNE i kako stvoriti vlastitu BATNU i saznati BATNU druge strane;
 •  kako se nositi sa trikovima i izazovima u pregovorima;
 •  kako se nositi sa individualnim povratnim informacijama kroz igru ( simulaciju pregovaranja);
 •  kako stvoriti vlastite učinkovite strategije pregovora;
 •  kako se nositi sa emocijama i stresom u pregovorima;
 •  kako prevladati zastoj u pregovorima i izaći iz „slijepe ulice“ kao pobjednik
 •  kako ultimatum pretvoriti u priliku za pregovore

Mjesto održavanja edukacije

HUM, Zagreb, Teslina 1 ili mjesto koje odredi naručitelj. Moguća je in-house edukacija u dogovoru s naručiteljem.

Način izvođenja edukacije

Edukacija će se izvoditi u paru od dva trenera sa vrhunskim teorijskim poznavanjem pregovaračkih vještina, tehnika i strategija, akreditirana za provođenje edukacije, sa bogatim iskustvom u medijaciji i korištenju vještina integrativnog pregovaranja. metode poučavanja će se prilagoditi potrebama sudionika (power-point prezentacija, nastavni materijali, rad u malim grupama, dinamičke vježbe uz povratne informacije i jačanje samopouzdanja, simulacije na najsloženijim primjerima pregovaranja (iz prakse najboljih pregovarača u svijetu).

Potvrda o sudjelovanju

Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na obuci ako budu su prisustvovali cijeloj edukaciji. Sudionicima koji se prijave na edukaciju, a iz raznih razloga neće biti u mogućnosti prisustvovati u potpunosti, omogućiti će se nadoknada sudjelovanja u slijedećem ciklusu.

Namjena edukacije

Edukacija je namijenjena svim sudionicima koji u svakodnevnom radu sa ljudima nailaze na (naizgled) nerješive situacije koje je moguće riješiti korištenjem naprednih tehnika i vještina u pregovaranju. Fokus sudionika je na pronalaženju i korištenju novih tehnika i vještina koje će ih učiniti vrhunskim stručnjacima, bilo da su miritelji, posrednici, profesionalni savjetnici, zastupnici stranaka ili odvjetnici, fokus je na intenzivnom korištenju pregovaračkih vještina.

Cijena obuke

1.600,00 kn + PDV po polazniku.

Napomena uz sadržaj edukacije o pregovaračkim vještinama i tehnikama

Program se može prilagoditi specifičnim potrebama pojedinih sudionika, organizacijama, sektorskim područjima, razinama iskustva i dr.

ISKORISTITE JEDINSTVENU PRILIKU KOJU VAM DAJE SAMO HRVATSKA UDRUGA ZA MIRENJE:

Cijeneći specifičnosti edukacije o pregovaračkim vještinama i tehnikama na 24 sata plaćene edukacije polaznici dobivaju bonus od 12 sati praktičnog uvježbavanja pregovaračkih vještina i tehnika uz mentorstvo stručnih i iskusnih trenera

Hrvatska udruga za mirenje (HUM), Zagreb, Teslina 1
Centar za pregovaranje i medijaciju
Tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Tajnica: Suzana Fugaj – 099 5912 313
E-mail adresa: info@medijacija.hr
Uredovno vrijeme: od 9.00 do 15.00 sati

Tajne uspješnog pregovaranja – prijava