KROZ ODGOVORE NA PITANJA OTKRIJTE
JE LI MIRENJE POGODNO ZA VAS I VAŠ SPOR

Predloženo vam je mirenje/medijacija. Pitate se je li mirenje prikladno baš za vaš spor? Dopustite nam da vam pomognemo u traženju odgovora na to pitanje. Uobičajeno je da jedna stranka u konfliktu/sporu misli da druga nije spremna ili ne želi spor rješavati dogovorno, ili da takav način s drugom stranom jednostavno nije moguć. Neovisno o tome je li to samo vaš dojam ili je doista tako, pokušajte pronaći odgovore na niže tvrdnje i/ili pitanja, isključivo iz vaše osobne perspektive.

DA, moj spor je prikladan za mirenje jer:

 • Ne možete ili ne želite sebi priuštiti parničenje.
 • Parnica traje predugo i/ili ne odvija se onako kako ste se nadali i želite je što prije okončati.
 • Želite riješiti spor na način koji odgovara i vama i protivnoj strani.
 • Stalo vam je da obnovite privremeno poremećeni odnos s protivnom strankom.
 • Trajno ste upućeni na odnos s drugom stranom, pa i ako se presudom odluči o vašem sporu (roditelji, poslovni partneri, suvlasnici, suposjednici, osnivači, koautori, i dr.).
 • Želite mirno rješenje u interesu trećih osoba i vas samih.
 • Želite rješenje spora u čijem kreiranju možete osobno aktivno sudjelovati.
 • Želite kontrolu nad trajanjem i rješenjem vašeg spora.
 • Ne želite ili ne želite više da netko odlučuje o vašem sporu umjesto vas.
 • Želite konačno dobiti priliku ispričati svoju stranu priče.
 • Želite da vas netko čuje i sluša o stvarima koje su baš vama važne.
 • Želite odnos prema vama pun poštovanja i razumijevanja.
 • Želite sigurno ozračje u kojem vaše postupke i mišljenje nitko neće osuđivati.
 • Želite priliku ispričati se ili oprostiti drugoj stranci ili jednaku takvu priliku da druga strana to učini vama.
 • Ne želite svoju pobjedu ili poraz niti pobjedu ili poraz druge stranke.
 • Želite isključiti neizvjesnost i rizik koji vas opterećuju u sudskom sporu.
 • Ne želite se više baviti prošlošću koju ne možete poboljšati, već sadašnjošću i budućnošću.
 • Želite okončati spor i mirno nastaviti sa svojim životom i/ili poslovanjem bez stresa i drugih pratećih neugodnosti koje prate sporenje.
 • Želite preuzeti kontrolu nad svojim sporom, svojim životom i poslovanjem.

 

NE, spor nije prikladan za mirenje jer:

 • Važno da o predmetu spora dobijete sudsku odluku.
 • Predmet spora je od javnog interesa i imat će posljedice na mnoge druge građane.
 • Višekratni pokušaji mirenja nisu rezultirali nagodbom i više ne želite u takvom postupku sudjelovati (nije isključeno da se u novom pokušaju dogovorite).
 • Ni vi ni druga strana ne želite ili ne možete sudjelovati u mirenju u dobroj vjeri (sa stvarnom željom za postizanjem mirnog rješenja)
 • Vaši međusobni konflikt i međusobni odnosi su eskalirali negativno do mjere da bilo kakva komunikacija za sada nije moguća, pa ni uz pomoć treće osobe.

 

Nisam siguran/a je li moj spor prikladan za mirenje/na jer:

 • Nisam siguran želim li uopće mirno rješenje spora s drugom strankom.
 • Mislim da druga stranka neće prihvatiti mirenje i suradnju oko rješenja.
 • Mislim da bi bilo veoma teško sjediti za istim stolom s drugom strankom.
 • Ne vidim mogućnost da se naš spor riješi.
 • Na spor utječu druge osobe koje nisu stranke u sporu.
 • Ne vidim kako bi mi nam netko pomogao, ako mi sami nismo bili u stanju dogovoriti se.
 • Miriti se/nagađati predstavlja znak slabosti.
 • Zašto bih se mirio kad sam u pravu?

Ako je vaš odgovor DA na više od jednog postavljenog pitanja, kontaktirajte nas i predložite mirenje u vašem sporu.

Ako ja vaš odgovor DA, a niste u stanju ili ne želite kontaktirati drugu stranu u vezi s njenim pristankom na mirenje, prepustite nama da kontaktiramo nju/njega u tom pogledu. Mi ćemo to rado učiniti za vas.

Ako je vaš odgovor NE ili niste sigurni, kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći oko dodatnih odgovora i davanja podataka koji vam možda nedostaju za pouzdanu odluku o sudjelovanju u postupku mirenja.

Ako ste još uvijek neodlučni, molimo vas očekujte da ćemo vas osobno kontaktirati u roku od nekoliko dana od dana zaprimanja ovog upitnika.

Tajnica Centra za mirenje i pregovaranje, Suzana Fugaj, mob. 099 591 2313

Hrvatska udruga za mirenje, Teslina 1, Zagreb

E-mail adresa: info@medijacija.hr; hum.mirenje@gmail.com

web: www.medijacija.hr