Članovi upravnog odbora

”Dva vikenda formalnog naziva „obuka“ u stvarnosti su pet dana prekrasnog iskustva, zanimljivih spoznaja, učenja, ali najvažnije – pronalaženja u sebi odgovora na brojna profesionalna i privatna pitanja. Treneri su iznimno stručni i kvalitetni u prenošenju znanja, a supolaznici – osobe koje se većinom prvi put vide u životu – postaju u jako kratkom razdoblju vrlo bliski i poznati. Jako je teško riječima opisati što se sve zbiva tijekom obuke jer su najvažnije spoznaje one unutarnje, racionalne, a opet intimne. Ova obuka je najkvalitetnije dodatno obrazovanje koje sam ikada imala prilike steći.”

Tijela Hrvatske udruge za mirenje (dalje: HUM) su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. Njihove ovlastiti uređene su Statutom HUM-a.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Upravni odbor je izvršno tijelo koje brine se o redovnom radu i poslovanju. Upravni odbor ima petnaest članova koji su birani na mandat od dvije godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Iz redova članova Upravnog odbora Skupština bira Predsjednika udruge. Upravni odbor bira dva dopredsjednika.

Predsjednik upravlja radom udruge, predstavlja i zastupa udrugu. Predsjednik je člana Upravnog odbora i bira ga Skupština na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire pravilnost i zakonitost rada Udruge. Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na razdoblje od dvije godine. Članovi Nadzornog odbora među sobom biraju Predsjednika.

Na Skupštini održanoj 13. svibnja 2015. izabrani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Predsjednik.

Predsjednik: dr. sc. Srđan Šimac
Prva dopredsjednica: Aida Marijan, dipl. iur.
Druga dopredsjednica: Dušanka Pribičević Gelb, dipl. polit.
Predsjednik Nadzornog odbora: Jadranko Berlengi, dipl. iur.
Članovi upravnog odbora