Upravljanje konfliktima na radnom mjestu

Soft Skills = Tough Skills for 21st Century Problems

Poslovni svijet i svijet rada u ostvarenju ciljeva najčešće se oslanjaju na vlastita profesionalna znanja te na tržišne i ekonomske parametre kao mjerila njihove uspješnosti. Danas se pouzdano zna da za osobni i poslovni uspjeh nisu presudna profesionalna znanja, već znanja i vještine komuniciranja te upravljanja konfliktima (soft skills) unutar i izvan organizacije. Riječ je još uvijek o podcijenjenim znanjima i vještinama čija prisutnost se podrazumijeva.  Ne postoji u dovoljnoj mjeri svijest o potrebi njihovog usavršavanja (ako se ne koriste, gase se) i mogućnostima njihovog doprinosa uspjehu svakog poslovnog pothvata, posebno u današnje vrijeme iznimnog napretka novih tehnologija. Dok AI i druga napredna tehnologija postaje sve bolja u onome što rade ljudi, ljudi moraju početi njegovati svoje unikatne ljudske osobine i učiniti ih relevantnim na tržištu rada. Oni moraju postati puno bolji u onome što jesu – ljudi!

Vrijeme održavanja i trajanje radionice

Svaka od ovih tema je sama po sebi široka, zato se ova radionica može protegnuti na mnogo duže vrijeme. Predloženi program predstavlja ponudu u trajanju od 4 sata u terminu po dogovoru i prema potrebama naručitelja.

Mjesto održavanja radionice

HUM, Zagreb, Kneza Mislava 10 ili mjesto koje odredi naručitelj. Moguća je in-house edukacija u dogovoru s naručiteljem.

Broj polaznika

Maksimalno 15 polaznika.

Cilj radionice

Približiti polaznicima (zaposlenima) na upečatljiv i zabavan način komunikacijske vještine i vještine upravljanja i rješavanja unutarnjih i vanjskih konflikata te sporova na i u vezi s radom (radnim mjestom). Kroz interakciju i brojne vježbe, pokušat ćemo otkriti neke od najdubljih tajni ljudske prirode i uputiti na njena ograničenja koja predstavljaju ozbiljni, ali savladivi problem u ljudskoj interakciji. Ova radionica ima zadaću zainteresirati vas za ove važne teme s ciljem postupnog ovladavanja vještinama koje u znatnoj mjeri mogu unaprijediti odnose između vas i članova tima na radnom mjestu, odnose između članova tima i menadžmenta, odnose između njih i klijenata i dobavljača te svakovrsne osobne odnose. Ove vještine mogu u znatnoj mjeri osnažiti timski rad, radnu atmosferu, motivaciju, inicijativu, kreativnost, inovativnost, osobno zadovoljstvo, poslovni ugled i uspjeh. Koristi od ovakvog pristupa doslovce nastupaju odmah.

Očekivani ishodi

–       razumijevanje konflikta na radnom mjestu i uzroka njegovog nastajanja

–       prepoznavanje vlastitih reakcija na konflikt i u konfliktu i svijesti o upravljivošću njima

–       otkrivanje individualnih konfliktnih okidača

–       razumijevanje uobičajenih neproduktivnih ponašanja na radnom mjestu i načina njihovog postupnog otklanjanja

–       usvajanje osnovnih strategija rješavanja problema na radnom mjestu

–       razumijevanje osjećaja biti u pravu

–       usvajanje osnovnih vještina uz pomoć kojih se negativni konflikt pretvara u pozitivni dijalog i poticaj za svakovrsni napredak

–       prepoznavanje ograničenja ljudske prirode i percepcije kao uzroka konflikta

–       prihvaćanje ljudske različitosti kao organizacijskog bogatstva i izvora kreativnosti i inovativnosti

–       usvajanje osnova se uvođenje vlastitog sustava ranog otkrivanja, upravljanja i rješavanja unutarnjih i vanjskih neslaganja, konflikata i sporova

–       unapređivanjem naučenog te primjenom medijacijskih principa učiniti prve korake u pozitivnoj promjeni korporativne kulture

Način izvođenja radionice

Radionica je dinamična, interaktivna, uz zajednički rad te uz rad u malim grupama, korištenjem raznolikih pomagala, filmova, vježbi, i dr.

Potvrda o sudjelovanju

Svaki polaznik radionice dobit će potvrdu o sudjelovanju.

Namjena edukacije

Edukacija je namijenjena svim zaposlenima neovisno o njihovoj struci, zanimanju i radnom mjestu, menadžerima, HR ekspertima, osnivačima društva, članovima, vanjskim ekspertima društva, poslovnim suradnicima, klijentima i dr.

Cijena edukacije

1.000,00 EUR-a (plus PDV) za edukaciju na području Zagreba, izvan Zagreba plus putni troškovi.

Program radionice:     

Upravljanje konfliktima 

PRIJAVA