Vinko Kovač, mag. hist.; mag. educ. philol. russ., diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine. Tijekom diplomskog studija, završio je i Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta. Od 2022. godine radi kao suradnik za administrativne, marketinške i organizacijske poslove.

Dobitnik je Dekanove nagrade za izvrsnost na diplomskom studiju povijesti (2021.), te je iste godine dobio Stipendiju za izvrsnost Vijeća poslijediplomskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temelju koje je upisan na Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu.

U rujnu 2022. godine završava HUM-ovu osnovnu obuku za medijatore, a u siječnju 2024. godine dodatnu obuku za medijatore. 

Autor je znanstvenih i stručnih radova te dodatnog digitalnog obrazovnog sadržaja za udžbenik povijesti. Mimo materinjeg hrvatskog jezika, služi se engleskim, njemačkim i ruskim.