Volonteri – 2015. godina

  • Slaven Boljun
  • Dario Ćorić
  • Zrinka Domitran
  • Ejla Grantverger
  • Anita Kutlić
  • Lovro Milaković
  • Tina Mazalin
  • Ivana Radan
  • Ana Šeničnjak

Priznanje HUM-a: Najbolji volonter 2015. – Anita Kutlić